Projekty


Świadome uczestnictwo w ruchu drogowym

        W roku szkolnym na technice w klasie 4 i 5 bardzo ważnym zadaniem było przygotowanie uczniów do świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.     Naszą edukację rozpoczęliśmy od poznania historii roweru. To zagadnienie było przewodnim tematem projektu dla klas 4. Natomiast klasy piąte skupiły się na bezpiecznym poruszaniu ze znakami.

Uczniowie wykonali prezentacje multimedialne, plakaty i lapbooki  dotyczące historycznych aspektów powstania roweru. Informacje tam zawarte były rzeczowe i ciekawe. Można w nich prześledzić ewolucję w budowie roweru, poznać rodzaje, obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie roweru. Na lekcji uczniowie wcielili się w postaci, które odegrały istotną rolę w doskonaleniu tego środka transportu.

Efektem pracy zespołowej w klasach piątych były makiety ruchu drogowego oraz filmiki edukacyjne na temat bezpiecznego poruszania się na drodze. Uczniowie zwracali uwagę na właściwe nawyki i zachowania podczas spacerów, przechodzenia przez jezdnię oraz w czasie korzystania z drogi jako rowerzyści.

Poprzez realizację projektu uczniowie pogłębili swoją wiedzę nie tylko na temat historii roweru, ale co ważne są świadomi, że uczestniczenie w ruchu drogowym pieszo czy na rowerze, a potem jako kierowca samochodu to zarówno przyjemność, jak i czynność wymagająca rozsądku, poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla innych ludzi.

Fotorelacja z realizowanego projektu.

 

 

 

Projekt „świecznik” w kl. 6

              Świecznik może podkreślać uroczysty charakter każdego spotkania.                             Przed przystąpieniem do realizacji, zastanawialiśmy się z jakich materiałów może być wykonany, jak go ozdobić, a przede wszystkim jakie warunki musi spełniać, żeby był bezpieczny.

Nasz projekt realizowaliśmy na lekcjach techniki, a oto efekt naszych inspiracji

wszystkie razem…

projekt kl 6

 

 

 

 

 

 

3.06.2017 r. odbył się Dzień Twórczości Dziecka.

 

Był to projekt szkolny, którego partnerem stał się Dom Kultury „RAKOWIEC”. Gospodarzem zamieszania była klasa 2d wraz z rodzicami i wychowawczynią – Kingą Boruń. Przygotowania trwały 8 miesięcy. W ramach projektu odbyły się dwa wydarzenia w Domu Kultury:

1.Spektakl „niespodzianka” dla dzieci przygotowany przez rodziców w oparciu o warsztaty teatralne prowadzone przez wychowawczynię – Kingę Boruń. Rodzice spotykali się z panią Kingą raz w tygodniu w tajemnicy przed dziećmi i pracowali nad scenariuszem sztuki Marty Guśniowskiej „Wąż”, scenografią i strojami do spektaklu. Nauczycielka również wzięła udział w przedstawieniu.

  1. „Mam smykałkę” – warsztaty twórcze prowadzone samodzielnie przez dzieci z tej samej klasy. Najpierw wybierali dziedziny, w których czują się specjalistami, a następnie ćwiczyli w klasie kompetencje liderskie i zasady pracy z innymi. Zrobiły także próbki swoich warsztatów w klasie, ćwicząc swoje mocne strony oraz zasady współpracy. Dzieci podzieliły się w zespoły i w ramach Dnia Twórczości Dziecka poprowadziły następujące warsztaty: PLASTIC JURASSIC, MINI MASTERCHEF, MALOWANIE BAJEK, TANIEC BELGIJSKI, EKSPERYMENTY. Wraz z wychowawczynią promowały wydarzenie oraz robiły listy chętnych uczniów. Rodzice na każdym etapie projektu angażowali się w przygotowania oraz pomoc w kontaktach z instytucjami kultury. Szkolna Rada Rodziców wyraziła swoje poparcie oraz podziw dla pomysłu, a także wsparła finansowo projekt.

 

 

CELE:

– rozwijanie w dzieciach potencjałów liderskich

– uwrażliwienie na odmienność talentów i predyspozycji każdego ucznia i uczennicy

– zaangażowanie rodziców w edukację swoich dzieci oraz życie szkoły

– wdrażanie rodziców i dzieci do uczestnictwa w życiu kulturalnym dzielnicy

– promowanie partnerskiej pracy projektowej wśród nauczycieli, uczniów i rodziców

 

 

 

Wydarzenie spotkało się z dużą aprobatą rodziców oraz dzieci. Ewaluacja pokazała, że dzieci są dumne z rodziców, a spektakl bardzo się podobał. Dużym osiągnięciem jest relacja partnerska w klasie. Rodzice chętnie ze sobą współpracują, mają zaufanie do nauczycielki i dużą potrzebę dalszej integracji, co przekłada się na atmosferę w klasie i daje przykład innym nauczycielom i rodzicom. Uczniowie natomiast rozwinęli kompetencje przywódcze, które są pomocne w codziennej pracy szkolnej. Dzieci bardziej niepewne i nieśmiałe zyskały pomoc rówieśników we wspólnym przygotowaniu oraz prowadzeniu warsztatów. Wszyscy uczniowie czuli się partnerami w działaniu, począwszy od wybierania nazw dla warsztatów, promowania wydarzenia, przygotowywania materiałów oraz ćwiczenia na sobie kompetencji liderskich.