Wolontariat


 

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU 2018/2019

Wolontariat, jako działalność charytatywna,  ma za zadanie niesienie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania empatii i prospołecznych postaw.

Wolontariat szkolny działa pod opieką: p. Jolanty Błażewicz, p. Edyty Kucharskiej,    p. Iwony Jankiewicz, p. Karoliny Przesmyckiej

Cele:

 1. Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych ludzi,
 2. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych,
 3.  Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, kreatywności i zaradności.

Zamierzenia wolontariatu na ten rok:

 1. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 287 przy  Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ul. Żwirki i Wigury: koncert chóru szkolnego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, zbiórka gier i artykułów papierniczych dla szpitala.
 2. Współorganizacja  XV  Dnia Wolontariusza, „Wolontariat z Ochotą”.
 3. Współpraca z Caritasem :  kwesty i zbiórka  trwałych produktów spożywczych dla potrzebujących rodzin z dzielnicy Ochota.
 4. Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Zwiastowania Pańskiego w Warszawie oraz z Zakonem Sióstr Urszulanek w Warszawie: kiermasz adwentowy, realizacja projektu pt.: „Rzeka mleka”, zbiórka pieniędzy dla dzieci głodujących na Filipinach.
 5. Współorganizowanie Finału Dzielnicowego „Szlachetnej Paczki” w naszej szkole: poczęstunek i podziękowania dla darczyńców, pakowanie paczek, rysowanie laurek.
 6. Udział w XXVI Samorządowym Konkursie: „Ośmiu Wspaniałych” – klasy IV-VIII.
 7. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji: zajęcia w świetlicy szkolnej  dla  klas  I-III.
 8. Prezentacja pracy na misjach przez Zakon Sióstr Urszulanek w Warszawie.
 9. Zbiórka karmy  – wsparcie schroniska dla psów.
 10. Akcja zbierania korków.

REGULAMIN WOLONTARIATU SZKOLNEGO

 1. Uczniowie uczestniczą w zajęciach i akcjach wolontariatu przez okres co najmniej dwóch lat.
 2. W każdym roku działalności wolontariusze biorą udział w 50%  zadań do wykonania z przyjętego na początku roku szkolnego planu pracy.
 3. Uczniowie uczestniczą w zebraniach wolontariuszy zgodnie z harmonogramem.
 4. Trzy nieobecności nieusprawiedliwione na spotkaniach koła wolontariatu powodują skreślenie ucznia z listy wolontariuszy.
 5. Uczniowie klas VIII, którzy w tym roku zapisali się do wolontariatu szkolnego muszą wziąć udział w 70% akcji i zadań wyszczególnionych w planie pracy. /Punkt 5 obowiązuje tylko w roku szkolnym 2018/19/.
 6. Wymagana jest zgoda rodziców na udział dziecka w pracach wolontariatu.