Wolontariat


 

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU 2017/2018

Wolontariat, jako działalność charytatywna, ma za zadanie niesienie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania empatii i prospołecznych postaw.

Wolontariat szkolny działa pod opieką: p. Jolanty Błażewicz, p. Edyty Kucharskiej,    p. Iwony Jankiewicz

Cele:

 1. Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych ludzi,
 2. Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych,
 3.  Rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 4.  Rozwijanie kreatywności i zaradności.

Zamierzenia wolontariatu na ten rok:

 1. Współpraca z Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym przy ul. Żwirki i Wigury: koncert chóru szkolnego, wspólne kolędowanie, przekazanie nagrań życzeń świątecznych dla dzieci, zbiórka książek, gier i artykułów plastycznych dla szpitala.
 2. Organizacja XIV Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w naszej szkole.
 3. Współpraca z Caritasem Archidiecezji Warszawskiej: zbiórka odzieży i trwałych produktów spożywczych dla rodzin z dzielnicy Ochota.
 4. Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Zwiastowania Pańskiego w Warszawie: kiermasz stroików bożonarodzeniowych, zbiórka pieniędzy na zakup darów dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego.
 5. Zorganizowanie Finału Dzielnicowego „Szlachetnej Paczki”: poczęstunek i podziękowania dla darczyńców, pakowanie paczek.
 6. Realizacja wspólnych projektów z Publiczną Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Stefana Baleya.
 7. Udział w XXV Samorządowym Konkursie: „Ośmiu Wspaniałych” – klasy IV-VII.
 8. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji: zajęcia w świetlicy szkolnej – klasy I-III.
 9. Nawiązanie współpracy z powstającym Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.
 10. Spotkania z misjonarzami.