O nas


Z HISTORII SZKOŁY

Szkoła nr 280 rozpoczęła działalność  1 września 1971 roku. 16 grudnia 1978 roku otrzymała imię Tytusa Chałubińskiego.

W 1980 roku placówka została powołana na szkołę ćwiczeń Uniwersytetu Warszawskiego, a w następnych latach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Wyższej Pedagogiki Specjalnej.

1 września 1992 roku utworzona została pierwsza klasa integracyjna. W roku 1996 szkoła została wpisana do rejestru Krajowych Liderów Integracji.

KADRA  I OSIĄGNIECIA SZKOŁY

Obecnie szkoła zatrudnia 58 nauczycieli, z czego 27 ma przygotowanie do nauczania dwóch i więcej przedmiotów.  Mamy  specjalistów do terapii SI, logopedii, metody Tomatisa, Biofeedback.

Od początku istnienia szkoły duży nacisk był położony na rozwój zainteresowań oraz rozwijanie uzdolnień uczniów. Od 1994 roku nauczyciele wdrożyli 36 programów autorskich i innowacji.  Łącznie szkoła odnotowała 346 laureatów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz 45 finalistów. 9 naszych uczniów było stypendystami Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci Uzdolnionych. Nasi uczniowie  11-krotnie zdobyli I miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce ręcznej, puchar Prezydenta miasta Warszawy i puchar Marszałka Sejmiku Mazowieckiego w piłce ręcznej, oraz dwukrotnie zdobyli I miejsce w międzynarodowym turnieju w Norwegii. W ostatnich latach zajęli trzykrotnie pierwsze miejsce w Warszawie w rozgrywkach „Od zabawy do sportu”. Uczniowie klas szóstych uzyskują bardzo wysokie wyniki na sprawdzianach zewnętrznych, 11-krotnie  I miejsce w dzielnicy, 2-krotnie II miejsce oraz wysokie lokaty w Warszawie.

Szkoła zrealizowała dwa projekty w ramach programu Comennius. W latach 2008- 2010 z Francją i Łotwą, w latach 2010-2012 z Turcją, Hiszpanią, Irlandią i Czechami.

Szkoła uzyskała:  dyplom za udział w ogólnopolskim projekcie UNICEF „Szkoła z prawami dziecka”, certyfikat Biura Edukacji „Wiem, co jem”, certyfikat Biura Edukacji i pełnomocnika Prezydenta miasta Warszawy do spraw rodziny za realizację zadań prozdrowotnych,  certyfikat „Szkoła z klasą”, certyfikat „Wars i Sawa” w ramach programu „Praca z uczniem uzdolnionym”.

Uczniowie świetnie działają jako wolontariusze. Prowadzą całoroczną akcję charytatywną „Szlachetna kawiarenka”, aktywnie uczestniczą w wielu akcjach np. „Góra grosza”, „List do Św. Mikołaja”, „Szlachetna paczka”. Objęliśmy patronatem wolontariatu szpital pediatryczny na ulicy Banacha.

BAZA SZKOŁY

W latach 2006/2008 pozyskaliśmy z Unii Europejskiej pomoce dydaktyczne na kwotę 345.418zł. Zorganizowaliśmy gabinet polisensoryczny,  gabinet terapii Biofeedback,  gabinet do Integracji Sensorycznej oraz pracy metodą Tomatisa. W szkole uczniów wspierają: psycholog, pedagog, logopeda, nauczyciele terapii pedagogicznej.  We wszystkie dni tygodnia opiekę zdrowotną zapewnia pani pielęgniarka.

Do dyspozycji dzieci są:  klasy wyposażone w rzutniki multimedialne i tablice interaktywne, pełnowymiarowa hala sportowa, nowoczesne boiska, świetnie wyposażona biblioteka, świetlica, sala gier i zabaw, stołówka z obiadami gotowanymi w kuchni szkolnej, szatnia wyposażona w indywidualne szafki.

Organizujemy wiele zajęć pozalekcyjnych m. in.: koło szachowe, matematyczne, przyrodnicze, aktywności twórczej, zabaw sportowych , plastyczne ,chór. Proponujemy bogaty i różnorodny kalendarz imprez: Tygodnie Tematyczne(historyczny, artystyczny itp.), Festiwal Nauki,  Olimpiadę Sportową, Piknik Rodzinny wiele innych.

JESTEŚMY SZKOŁĄ, KTÓRA:

  • Zapewnia bezpieczne warunki i uczy bezpiecznych zachowań.
  • Rozwija pasje i zainteresowania uczniów.
  • Pomaga w określaniu  mocnych stron i predyspozycji, budowaniu poczucia własnej wartości.
  • Stwarza warunki do właściwego rozwoju fizycznego
  • Uwrażliwia na potrzeby innych, uczy tolerancji.
  • Kształtuje postawy samodzielności, samokontroli i odpowiedzialności za siebie.
  • Kultywuje tradycje narodowe.
  • Kształtuje postawy prozdrowotne i proekologiczne.
  • Chętnie współpracuje z rodzicami.