Podręczniki 2020/2021


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  NA  ROK  SZKOLNY 2020/21

WAŻNA INFORMACJA!

Ustawa o systemie oświaty przewiduje bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w klasach I-VIII.  Zaopatrzenie dzieci w podręczniki i ćwiczenia będzie zadaniem szkoły.

Rodzice kupują we własnym zakresie tylko:

  • podręczniki  z ćwiczeniami  do religii dla uczniów klas I-VIII,

 

RELIGIA- podręczniki na rok szkolny 2020/21

KLASA I     „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” + ćwiczenia, ks. dr Rafał Szewczyk, Wydawnictwo  Katechetyczne, Warszawa, AZ-11-01/18-WA-1/20

KLASA II    „ A oto Ja jestem z wami” + ćwiczenia, ks. dr Rafał  Szewczyk,  Wydawnictwo Katechetyczne,  Warszawa,  AZ-12-01/10-WA-2/13

KLASA III    „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”+ ćwiczenia,  ks. dr Rafał Szewczyk, Wydawnictwo  Katechetyczne, Warszawa,  AZ-13-01/10-WA-2/14

KLASA  IV  „Jestem   chrześcijaninem”,  ks.  Mariusz Czyżewski,  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,  AZ-21-01/10-WA-3/13

KLASA V  „Bóg nas szuka”, ks. Mariusz Czyżewski, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, AZ-21-01/18-WA-3/20

KLASA VI  „Wierzę w święty Kościół powszechny”, ks. Mariusz Czyżewski, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, AZ-23-01/10-WA-5/14

KLASA VII  „Twoje Słowo światłem na mojej drodze”,  ks. prof. Piotr Tomasik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, AZ-31-01/10-WA-1/12

Klasa VIII  „Ty ścieżkę życia mi ukażesz”, ks. prof. Piotr Tomasik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, AZ-32-01/10-WA-1/13