Podręczniki 2018/2019


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  NA  ROK  SZKOLNY 2018/19

WAŻNA INFORMACJA!

Ustawa o systemie oświaty przewiduje bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w klasach I-VIII.  Zaopatrzenie dzieci w podręczniki i ćwiczenia będzie zadaniem szkoły.

Rodzice kupują we własnym zakresie tylko:

  • podręczniki  z ćwiczeniami  do religii dla uczniów klas I-VIII,
  • języka niemieckiego dla uczniów klas VI.

RELIGIA

KLASA I     „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” + ćwiczenia, ks. dr Rafał Szewczyk, Wydawnictwo  Katechetyczne, Warszawa, AZ-11-01/10-WA-1/12

KLASA II    „ A oto Ja jestem z wami” + ćwiczenia, ks. dr Rafał  Szewczyk,  Wydawnictwo Katechetyczne,  Warszawa,  AZ-12-01/10-WA-2/13

KLASA III    „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”+ ćwiczenia,  ks. dr Rafał Szewczyk, Wydawnictwo  Katechetyczne, Warszawa,  AZ-13-01/10-WA-2/14

KLASA  IV  „Jestem   chrześcijaninem”,  ks.  Mariusz Czyżewski,  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,  AZ-21-01/10-WA-3/13

KLASA V  „Wierzę w Jednego Boga”, ks. Mariusz Czyżewski, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, AZ-22-01/10-WA-3/14

KLASA VI  „Wierzę w Kościół” + ćwiczenia, ks. Jan Szpet, Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań, AZ-23-01/10-PO-2/13

KLASA VII  „Twoje Słowo światłem na mojej drodze”,  ks. prof. Piotr Tomasik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, AZ-31-01/10-WA-1/12

Klasa VIII  „Ty ścieżkę życia mi ukażesz”, ks. prof. Piotr Tomasik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, AZ-32-01/10-WA-1/13

 

JĘZYK NIEMIECKI

KLASA VI   Wir smart 3, Podręcznik do jęz. niemieckiego dla kl. VI, Giorgio Motta

oraz Zeszyt ćwiczeń rozszerzony, Wydawnictwo LektorKlett , 736/2/2016