Podręczniki 2021/2022


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  NA  ROK  SZKOLNY 2021/22

WAŻNA INFORMACJA!

Ustawa o systemie oświaty przewiduje bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w klasach I-VIII.  Zaopatrzenie dzieci w podręczniki i ćwiczenia będzie zadaniem szkoły.

Rodzice kupują we własnym zakresie tylko:

  • podręczniki  z ćwiczeniami  do religii dla uczniów klas I-VIII,

 

RELIGIA- podręczniki na rok szkolny 2021/22

KLASA I     „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” + ćwiczenia, ks.  Rafał Szewczyk, Wydawnictwo  Katechetyczne, Warszawa.

KLASA II    „ To jest mój Syn umiłowany” cz.1, cz.2 , ks.  Rafał Szewczyk,  Wydawnictwo Katechetyczne,  Warszawa.

KLASA III    „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”+ ćwiczenia,  ks.  Rafał Szewczyk, Wydawnictwo  Katechetyczne, Warszawa. 

KLASA  IV  „Jestem   chrześcijaninem”,  ks.  Mariusz Czyżewski,  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

KLASA V  „Bóg nas szuka”, ks. Mariusz Czyżewski, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

KLASA VI  „Jezus nas zbawia”, ks. Mariusz Czyżewski, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

KLASA VII  „Twoje Słowo światłem na mojej drodze”,  ks. prof. Piotr Tomasik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

Klasa VIII  „Ty ścieżkę życia mi ukażesz”, ks. prof. Piotr Tomasik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.