Poradnia psychologiczna


SPECJALISTYCZNA PORADNIA

PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH ALKOHOLIZMEM „OPTA”

02- 520 Warszawa, ul. Wiśniowa 56

Tel/Fax:0-22 826-39-16; 506-399-683 e-mail:  sekretariat@optaporadnia.pl
                  www.optaporadnia.pl

Warszawa, 21.11.2017r.

GRUPA DLA RODZICÓW

„POZYTYWNE WYCHOWANIE”

 

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 7-12 lat, którzy uczestniczyli w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych i w dalszym ciągu odczuwają potrzebę pogłębienia swoich kompetencji rodzicielskich.

 

Celem grupy jest:

  • Wymiana doświadczeń rodziców;
  • Uzyskanie wsparcia emocjonalnego w sytuacjach problemowych w relacji diady rodzic-dziecko;
  • Poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami dziecka;
  • Odbudowanie równowagi emocjonalnej rodzica, poprzez naukę radzenia sobie z własnymi emocjami;
  • Pogłębienie relacji z dzieckiem poprzez rozumienie i towarzyszeniu mu w świecie jego emocji i doznań;

 

Podczas spotkań grupy rodzice będą szukać źródła powstania trudnych emocji u swoich dzieci, rozpoznawać z czego te emocje się składają – co jest po stronie rodzica, co jest po stronie dziecka, dzielić się bieżącymi problemami w relacji z dzieckiem oraz poznają sposoby rozładowania emocji u swojego dziecka.

 

Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu we wtorki w godz. 18:00-19:30. Grupa rozpocznie się po zebraniu odpowiedniej ilości osób (10-12).
Planowanych jest łącznie 13 spotkań.

 

Oferta skierowana jest do rodziców dzieci mieszkających lub uczących się na terenie Warszawy.
Zainteresowanych zapraszamy na konsultacje do Joanny Warakomskiej i Żanety Wyrwisz.

 

Zapisy w sekretariacie, nr telefonu do Poradni OPTA : 22 826 39 16, 506 399 683.

ZAPRASZAMY!

Szanowni Państwo

Przekazujemy informację n.t dyżurów psychologa dla rodziców i opiekunów z terenu Ochoty w listopadzie i grudniu.  Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z porad i konsultacji psychologicznych w sprawach wychowawczych, rodzinnych i osobistych.

 

Będziemy  zobowiązani, jeśli wywieszą Państwo w swoich placówkach załączone ogłoszenie o dyżurze psychologa..

 

Październikowe dyżury odbędą się w środy 29 listopada oraz 06 i 13 grudnia,  w godzinach 17-19.00 w siedzibie TPD Ochota ul. Częstochowska 11/15.

Oczywiście konsultacje z psychologiem są bezpłatne.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m. in. pracowników Kuratorium Oswiaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością, dostepny w wesji elektronicznej:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/12068,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html?search=991178343

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,publicznoprawny specjalistycznych (Dz.U.2013 r. poz.199) Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna OPTA realizuje proponowane działania.

Szczegółowe informacje na temat spotkań znajdą Państwo w załącznikach.

Poradnia psychologiczna

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni pod numerem: 22 826 39 16 lub 506 399 683

Poradnia psychologiczna numer 9 w Warszawie

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie dzielnicy Ochota. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.

Więcej informacji na http://poradnia9.waw.pl/

 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (0-III).

Oferujemy:

  • Wsparcie i pomoc psychologiczną
  • Praktyczne informacje na temat orzeczeń i praw przysługujących dziecku z orzeczeniem
  • Możliwość dzielenia się obawami, radościami i doświadczeniami
  • Pogłębienie wiedzy o wychowaniu dziecka o szczególnych potrzebach (np. stawianie granic, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka, dbanie o własną kondycję emocjonalną i dobre samopoczucie)
  • Spędzanie czasu w życzliwej atmosferze

Spotkania będą się odbywały na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 przy ulicy Radomskiej 13/21, w co drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.00-19.00.

Zajęcia prowadzić będą psychologowie: Beata Blicharska i Renata Głowińska.

Zapisy telefoniczne lub osobiście w Poradni.
Telefon: 22 822 28 87