Osiągnięcia uczniów


Szkoła od kilku lat uzyskuje najwyższe wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego klas VI

2002 r. wynik szkoły: 33,73 wynik dzielnicy: – wynik Warszawy: –
2003 r. wynik szkoły: 31,30 wynik dzielnicy: 31,02 wynik Warszawa: 30,24
2004 r. wynik szkoły: 32,58 wynik dzielnicy: 29,86 wynik Warszawy: 29,43
2005 r. wynik szkoły: 35,82 wynik dzielnicy: 33,78 wynik Warszawy: 32,99
2006 r. wynik szkoły: 33,75 wynik dzielnicy: 30,66 wynik Warszawy: 29,59
2007 r. wynik szkoły: 34,16 wynik dzielnicy: 31,03 wynik Warszawy: 30,44
2008 r. wynik szkoły: 32,70 wynik dzielnicy: 29,79 wynik Warszawy: 29,23
2009 r. wynik szkoły: 30,44
2010 r. wynik szkoły: 32,83 wynik dzielnicy:29,80 wynik Warszawy: 29,06
2011 r. wynik szkoły: 32,71 wynik dzielnicy:29,79 wynik Warszawy: 29,13
2013 r. wynik szkoły: 32,15 wynik dzielnicy:29,76 wynik Warszawy: 29,00
2014 r. wynik szkoły: 33,20 wynik dzielnicy:30,90 wynik Warszawy: 30,57

Ważniejsze osiągnięcia szkoły:
– od 11 lat 100% promocja
– 2008,2009 zapoczątkowanie międzynarodowej współpracy w ramach programu „Comenius” z Łotwą i Francją
– w roku szkolnym 2006/2007 miejsce w gronie 10 najlepszych szkół Warszawy
– tytuł „Szkoła z klasą” oraz „Lider Integracji”
– certyfikat Biura Edukacji „Wiem, co jem”
– 3 uczniów objętych jest programem Funduszu na Rzecz Dzieci Zdolnych
– do 2008 roku szkoła ma 324 laureatów i 26 finalistów konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich – realizowane są innowacje
– szkoła ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zapraszamy do zapoznania się także z sukcesami naszych uczniów w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych.