Stołówka


ROK SZKOLNY 2019/20

 

KARTA ZGŁOSZENIA  do pobrania

 

 

OPŁATA ZA OBIADY     M- C  12 .2019 R.

PRZYJMOWANE  SĄ  DO   27.11. 2019

 

Koszt obiadów:

Zupy                                                 15 x 2,00 =  30,00

Pełne obiady uczniowie                   15 x 5,50 =  82,50

Pełne obiady personel                      15 x 6,50  = 97,50                                                                                                                                                                           

SZANOWNI RODZICE

Wpłaty dokonujemy na konto :                  

     80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

Szkoła Podstawowa z Oddz. Int. Nr 280 w Warszawie.

Wpłata musi zawierać:

Imię i nazwisko dziecka ( bez zdrobnień) ,aktualną klasę i miesiąc, za który dokonana jest wpłata.

Potwierdzenie wpłaty po terminie (po 27 danego miesiąca)należy dostarczyć do stołówki lub przesłać e -mail na adres:obiady@szkola280.pl

Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły. Należy pamiętać ,że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach ,dlatego wpłaty należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wniesienie opłaty po wyżej wymienionym terminie powoduje korzystanie z obiadów od następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty

( np. wpłata 01.06. posiłki od 02.06.). Tylko terminowa wpłata gwarantuje korzystanie z obiadów od pierwszego dnia nowego miesiąca).

 

                                                                  

            REGULAMIN  KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI  SZKOLNEJ

 

 

1.Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie i pracownicy szkoły.

2.Podstawą korzystania z posiłków w stołówce jest wpłacenie określonej kwoty za posiłki w wyznaczonym terminie.

3. Zapisy na obiady dokonują rodzice wypełniając druk deklaracji

4.Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

5.Opłaty za obiady przyjmowane są w okresach miesięcznych z góry do 27 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc abonamentu (np.za   listopad do 27 października).

6. Wyjątek stanowi wrzesień i styczeń za który opłaty przyjmowane są do 5 września i do 5 stycznia.

7.W związku z zamknięciem roku finansowego w miesiącu grudniu

nie dokonujemy  opłat za obiady STYCZNIOWE w grudniu.

8.Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Citi Bank Handlowy  80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280

02-130 Warszawa ul. Gorlicka 3

 1.  W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia – bez

zdrobnień (Dz.U.z 2018 poz.723 z póżn.zm.) aktualną klasę, prawidłową kwotę oraz miesiąc i rok, za który  wnosimy opłatę.

10.Nie dokonujemy przelewów na niepełną kwotę, zwiększoną kwotę,

na kilka miesięcy.

 1.  Potwierdzenie zapłaty po terminie ( po 27 danego miesiąca) należy dostarczyć do sekretariatu lub e- mail na adres:   obiady@szkola280.pl.

12.Wniesienie opłaty po wyżej wymienionym terminie powoduje      korzystanie z obiadów od następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty

(np. wpłata 01.06. posiłki od 02.06).Tylko terminowa wpłata gwarantuje korzystanie  z obiadów od pierwszego dnia nowego miesiąca.

13.Cena jednego obiadu ucznia wynosi   5,50 zł                                                                          Cena jednego obiadu personel wynosi  6,50zł

Można wykupić same zupy cena wynosi  2,00zł

 1.  Obiady dla uczniów klas I-III wydawane są na podstawie tożsamości, natomiast dla uczniów klas IV-VIII na podstawie bloczków obiadowych (do odbioru w stołówce po zaksięgowaniu wpłaty).
 2.  Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.
 3. Należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują

operacji na kontach ,dlatego wpłat należy dokonywać z

odpowiednim wyprzedzeniem.

 1.  W przypadku braku opłaty obiadów w wyznaczonym

terminie, uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów

 (uczniowie klas I-III, których rodzice nie uiszczą opłaty w terminie przez pierwsze 2 dni otrzymają zupę)

18.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy.

19.Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do

wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń

do 20 każdego miesiąca.

 1.  W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na pisemny wniosek rodzica, wyznaczyć inny termin wniesienia opłaty za posiłki.
 2. Uczniowie ,którzy zgubili bloczki obiadowe jedzą obiad o 13.50
 3.  Dzieci spożywają obiady na jednej przerwie obiadowej.
 4.  Obiady nie są wydawane na wynos. Decyzja ta podyktowana jest

względami sanitarnymi.

 1. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać

wyłącznie osoby spożywające posiłki(rodzice oraz inne osoby

proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).

 1.  Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń ,

a finansowo jego rodzice.

 1. Podstawą odliczenia odwołanego obiadu jest zgłoszenie

nieobecności ucznia lub pracownika szkoły pod numer telefonu 22 658 34 30 do godz.9.00.W przypadku braku takiej informacji jakiekolwiek odliczenia nie będą możliwe . Zgłoszenie nieobecności u

wychowawcy klasy nie jest równoznaczne z odwołaniem obiadu. Odwołania grupowe należy zgłosić co najmniej z 3  dniowym wyprzedzeniem. Odliczenie stawki dziennej następuje od drugiego dnia po zgłoszeniu, gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje dotyczące zakupu odpowiedniej ilości produktów do przygotowania posiłku.(zarządzenie nr.2048/2008 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy)

 1. Zwroty wypłacane są WYŁĄCZNIE W GOTÓWCE po zakończonym miesiącu.

Prosimy nie pomniejszać przelewów.

28. Zwroty wypłacane są w okresach :

wrzesień-grudzień do 29.12.(zamknięcie roku finansowego)

styczeń – czerwiec 30.06. (zamknięcie roku szkolnego)

29.Nie odebrane zwroty w wymienionych terminach  zasilą

konto  obiadowe.

30.W przypadku rezygnacji ucznia  z obiadów w kolejnym  miesiącu,    rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt  najpóźniej  w ostatnim dniu miesiąca

31.Przestrzeganie powyższych procedur pozwoli na sprawne zorganizowanie pracy  stołówki.

32.O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki i  zmianach w  regulaminie decyduje Dyrektor szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01września 2019r.

 

 

 

    JADŁOSPIS OD 12.11.- 22.11.2019r

           

      

11.11.Poniedziałek 12.11.Wtorek

 

13.11.Środa 14.11.Czwartek 15.11.Piątek
Kapuśniak 300ml.

Potrawka chińska 150ml.

Ryż 150g.

Kompot 200ml.

Owoc

Zupa pieczarkowa 300ml.

Kotlety rybne 100g.

Ziemniaki 150g.

Surówka z warzyw mieszanych 100g.

Kompot 200 ml.

 

Zupa jarzynowa 300ml.

Kapusta faszerowana

Sos pomidorowy

Ziemniaki 150g.

Kompot 200ml.

Owoc

 

Zupa grochowa 300ml.

Makaron z polewą serowo –truskawkową

Napój owocowy 200ml.

Owoc

18.11.Poniedziałek 19.11.Wtorek 20.11.Środa 21.11.Czwartek 22.11.Piątek
Barszcz biały 300ml.

Filet indyka w płatkach

kukurydzianych 100g.

Ryż z warzywami 150g.

Sos tzazik

Kompot 200ml.

Owoc

 

Zupa pomidorowa 300ml.

Kotlet schabowy 100g.

Ziemniaki 150g.

Mieszanka warzyw 100g.

Kompot 200ml.

Owoc

 

 

Krupnik 300ml.

Ryba pieczona 100g

Ziemniaki 150g.

Surówka z kapusty 100g.

Kompot 200ml.

 

Zupa kalafiorowa 300ml.

Gulasz myśliwski150g.

Kasza jęczmienna 150g.

Herbata owocowa 200ml.

 

 

 

Zupa szczawiowa z jajkiem 300ml.

Pierogi ruskie 200g.

Surówka z marchwi i chrzanu 100g.

Kompot 200ml.