Stołówka


ROK SZKOLNY 2018/19

KARTA ZGŁOSZENIA                                                             

OPŁATA ZA OBIADY  M- C 12.2018 R.

PRZYJMOWANE SĄ DO  27.11. 2018

Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona kuchnia nie wyda posiłku.

Koszt obiadów:

Zupy                         15 x 2,00 =  30,00

Obiady pełne uczniowie       15 x 5,50 = 82,50

Obiady personel                    15 x 6,50 = 97,50

SZANOWNI RODZICE

Wpłaty dokonujemy na konto :                  

     80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

Szkoła Podstawowa z Oddz. Int.Nr 280 w Warszawie.

Wpłata musi zawierać:

Imię i nazwisko dziecka ,aktualną klasę i miesiąc, za który dokonana jest wpłata.

Potwierdzenie wpłaty po terminie(po 27 danego miesiąca)należy dostarczyć do stołówki lub przesłać e -mail na adres:obiady@szkola280.pl

Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły. Należy pamiętać ,że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach ,dlatego wpłaty należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły zakładka stołówka.

                                                                         

 

                                                 

    

REGULAMIN KORZYSTANIA  ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

 1. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Zapisy na obiady dokonują rodzice wypełniając druk deklaracji( do pobrania na stronie szkoły zakładka stołówka)
 3. Opłaty za obiady przyjmowane są w okresach miesięcznych z góry do 27 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc abonamentu (np.za   listopad do 27 października).
 4. Wyjątek stanowi wrzesień i styczeń, za który opłaty przyjmowane są w pierwsze trzy dni robocze miesiąca.
 5. W związku z zamknięciem roku finansowego w miesiącu grudniu nie dokonujemy opłat za obiady STYCZNIOWE w grudniu Należności styczniowe wpłacamy  od 01.01.-04.01.2019r.
 6. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Citi Bank Handlowy

80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280

02-130 Warszawa ul. Gorlicka 3

 1. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia, aktualną klasę, kwotę oraz miesiąc i rok, za który wnosimy opłatę.
 2. Potwierdzenie zapłaty po terminie ( po 27 danego miesiąca) należy dostarczyć do sekretariatu lub e- mail na  adres: obiady@szkola280.pl.
 3. Cena jednego obiadu wynosi   5,50 zł

Cena jednego obiadu dla pracowników wynosi   6,50 zł

 1. Można wykupić same zupy cena wynosi 2,00zł
 2. Karty obiadowe będą do odbioru w stołówce po zaksięgowaniu wpłaty.
 3. Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły.
 4. Należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach, dlatego wpłat należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku braku opłaty obiadów w wyznaczonym terminie, uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów w danym  miesiącu. (uczniowie klas I—III, których rodzice nie uiszczą opłaty w terminie przez pierwsze 2 dni otrzymają zupę).

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy.
 2. Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na stronie szkoły oraz tablicy ogłoszeń do 20 każdego miesiąca.
 3. Obiady wydawane są na podstawie bloczków obiadowych (klasy IV-VIII).
 4. Uczniowie, którzy zgubili bloczki obiadowe jedzą obiad 13.45.
 5. Dzieci spożywają obiady na jednej przerwie obiadowej.
 6. Obiady nie są wydawane na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.
 7. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłki(rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).
 8. Za szkody spowodowane w stołówce przez dziecko odpowiadają rodzice.
 9. Podstawą odliczenia odwołanego obiadu jest zgłoszenie nieobecności dziecka pod numer telefonu 22 658 34 30 do godz,9.00.
 10. W przypadku braku takiej informacji jakiekolwiek odliczenia nie będą możliwe. Zgłoszenie nieobecności u wychowawcy klasy nie jest równoznaczne z odwołaniem obiadu.
 11. Odwołania grupowe należy zgłosić z 4 dniowym wyprzedzeniem.
 12. Zwroty za odwołane obiady odbierane są WYŁĄCZNIE W GOTÓWCE po zakończonym miesiącu potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 13. Prosimy nie pomniejszać przelewów.

Zwroty wypłacane są w okresach :

wrzesień-grudzień do 29.12.(zamknięcie roku finansowego)

styczeń – lipiec 10.07. (zamknięcie roku szkolnego).

Nie odebrane zwroty w wymienionych terminach zasilą konto obiadowe.

 1. W przypadku rezygnacji ucznia z obiadów w kolejnym miesiąc, rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca w sekretariacie lub na stołówce.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, w porozumieniu ze szkołą (uzasadnienie na piśmie), istnieje możliwość wniesienia opłaty w późniejszym terminie.
 3. Przestrzeganie powyższych procedur pozwoli na sprawne zorganizowanie pracy stołówki.
 4. Wszystkie zmiany w regulaminie dokonuje Dyrektor szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01września 2018r.

 

 

                JADŁOSPIS OD 10.12 – 21.12.2018 r.                                 

 

10.12.Poniedziałek    11.12.Wtorek

 

12.12. Środa 13.12. Czwartek 14.12. Piątek
Zupa ogórkowa 300ml.

Potrawka z kurczaka 130g

Ryż 150g.

Sałata z sosem winegret

Kompot 200ml

 

 

Zupa dyniowa 300ml.

Kotlet schabowy 90g.

Ziemniaki 150g.

Marchewka got. 100g.

Herbata owocowa 200ml.

 

 

 

 

Zupa pieczarkowa300ml

Kapusta faszerowana 150g.

Sos pomidorowy 80ml

Ziemniaki 150g.

Kompot 200ml.

Owoc

 

Zupa zacierkowa 300ml

Ryba pieczona 100g.

Ziemniaki 150g.

Napój owocowy 200ml.

Owoc

Zupa szczawiowa z jajkiem 300ml.

Pierogi z serem 200g.

Polewa jogurtowa

Kompot 200 ml.

Owoc

 

 

 

17.12. Poniedziałek 18.12. Wtorek 19.12.Środa 20.12.Czwartek 21.12. Piątek
Kapuśniak 300ml.

Pieczeń w/p 80/60

Ziemniaki 150g.

Surówka z warzyw mieszanych 100g.

Kompot 200ml

 

 

Zupa pomidorowa 300ml.

Kurczak pieczony 100g.

Ziemniaki 150g.

Bukiet warzyw 100g.

Kompot 200ml.

Owoc

 

Barszcz czerwony 300ml

Gulasz myśliwski 150g.

Kasza burger 150g.

Kompot 200ml.

 

Zupa jarzynowa

Pierogi pieczone z łososiem 200g.

Sos tzazik

Sałata z sosem winegret 60ml.

Napój owocowy

 

 

Zupa z soczewicy 300ml.

Ryż z jabłkami 150/150

Polewa jogurtowa 80g.

Soczek owocowy