Stołówka


ROK SZKOLNY 2021/22

SZANOWNI RODZICE!

WAŻNE

Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko korzystało z obiadów w roku szkolnym 2021/2022 proszeni są o dostarczenie do sekretariatu lub przesłać e-mail na adres:obiady@szkola280.pl

deklaracji korzystania ze stołówki

do 03.09.2021

 

KARTA ZGŁOSZENIA  do pobrania

KARTA  ZWROTU

             KARTA REZYGNACJI 

                                                                                        

Wykaz alergenów w posiłkach    

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które ze szczególnym uwzględnieniem alergenów, muszą być łatwo dostępne tak, aby rodzic miał świadomość, że w odniesieniu do danej żywności występują kwestie związane z alergiami i nietolerancją pokarmową.

 

W związku z powyższym na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szatni wywieszona będzie informacja o alergenach występujących w produktach spożywczych, a przy każdym jadłospisie będzie można znaleźć numery alergenów występujących w posiłkach. Są to alergeny, które występują danego dnia w posiłkach. Odpowiadają one numeracji poniższego rozporządzenia.

 

SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

 

Numer alergenu Nazwa alergenu
1 Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, orkisz) oraz

produkty pochodne.

2 Skorupiaki oraz produkty pochodne.
3 Jaja i produkty pochodne.
4 Ryby i produkty pochodne.
5 Orzeszki ziemnie, orzechy arachidowe oraz produkty pochodne.
6 Soja i produkty pochodne.
7 Mleko i produkty pochodne.
8 Orzechy: migdały, orzechy laskowe, włoskie, nerkowca, brazylijskie, pistacjowe

oraz produkty pochodne.

9 Seler i produkty pochodne.
10 Nasiona sezamu i produkty pochodne.
11 Dwutlenek siarki i siarczany w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10mg/ w

przeliczeniu na S02

12 Łubin i produkty pochodne.
13 Mięczaki i produkty pochodne.

 

 Do  przygotowania  posiłków  używane  są  przyprawy:  pieprz  prawdziwy  i  ziołowy,  majeranek,  oregano,  bazylia,

 tymianek, zioła prowansalskie, cukier waniliowy. Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe

 ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy.

WYKAZ – do pobrania

OPŁATA ZA OBIADY     M- C  09 .2021 R.

PRZYJMOWANE  SĄ  DO   03.09. 2021 R.

 W miesiącu 09.2021 będzie tylko II danie

Koszt obiadów:

Obiady uczniowie                   19 x 6,00 =  114,00

Obiady personel                      19 x 7,00 =  133,00

                       

              SZANOWNI RODZICE

Wpłaty dokonujemy na konto :              

     80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

 Szkoła Podstawowa z Oddz. Int. Nr 280 w Warszawie.

Wpłata musi zawierać:

Imię i nazwisko dziecka ( bez zdrobnień) ,aktualną klasę i miesiąc, za który dokonana jest wpłata.

Potwierdzenie wpłaty po terminie (po 27 danego miesiąca)należy dostarczyć do stołówki lub przesłać e -mail na adres:obiady@szkola280.pl

Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły. Należy pamiętać ,że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach ,dlatego wpłaty należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wniesienie opłaty po wyżej wymienionym terminie powoduje korzystanie z obiadów od następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty

( np. wpłata 01.06. posiłki od 02.06.).Tylko terminowa wpłata gwarantuje korzystanie z obiadów od pierwszego dnia nowego miesiąca).

 

       PROSZĘ      

DEZYNFEKOWAĆ

         RĘCE

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA  ZE STOŁÓWKI  SZKOLNEJ

 

 1.Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie i pracownicy szkoły.

2.Podstawą korzystania z posiłków w stołówce jest wpłacenie określonej kwoty za posiłki w wyznaczonym terminie.

 1. 3. Zapisy na obiady dokonują rodzice wypełniając druk deklaracji

( do pobrania na stronie szkoły zakładka stołówka).

4.Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 1. Opłaty za obiady przyjmowane są w okresach miesięcznych

z góry do 27 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc

abonamentu (np. za listopad do 27 października).

 1. 6. Wyjątek stanowi wrzesień i styczeń za który opłaty przyjmowane

są do 5 września i do 5 stycznia.

7.W związku z zamknięciem roku finansowego w miesiącu grudniu

nie dokonujemy  opłat za obiady STYCZNIOWE w grudniu.  8.Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Citi Bank Handlowy  80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280

02-130 Warszawa ul. Gorlicka 3

 1. 9. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia – bez

zdrobnień (Dz.U.z 2018 poz.723 z póżn.zm.) aktualną klasę, prawidłową kwotę oraz miesiąc i rok, za który  wnosimy opłatę.

10.Nie dokonujemy przelewów na niepełną kwotę, zwiększoną kwotę,

na kilka miesięcy.

 1. 11. Potwierdzenie zapłaty po terminie ( po 27 danego miesiąca) należy dostarczyć do sekretariatu lub e- mail na adres:   obiady@szkola280.pl.

12.Wniesienie opłaty po wyżej wymienionym terminie powoduje      korzystanie z obiadów od następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty

(np. wpłata 01.06. posiłki od 02.06).Tylko terminowa wpłata gwarantuje korzystanie  z obiadów od pierwszego dnia nowego miesiąca.

13.Cena jednego obiadu ucznia wynosi   6,00 zł                                                                          Cena jednego obiadu personel wynosi     7,00 zł

 1. 14. Obiady dla uczniów klas I-III wydawane są na podstawie tożsamości, natomiast dla uczniów klas IV-VIII na podstawie identyfikatorów (do odbioru wkładki co miesiąc w stołówce po zaksięgowaniu wpłaty).
 2. 15. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.
 3. Należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują

operacji na kontach ,dlatego wpłat należy dokonywać z

odpowiednim wyprzedzeniem.

 1. 17. W przypadku braku opłaty obiadów w wyznaczonym

terminie, uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów.

18.Szkła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy.

19.Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do

wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń

do 20 każdego miesiąca.

 1. 20. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na pisemny wniosek rodzica, wyznaczyć inny termin wniesienia opłaty za posiłki.
 2. 21. Dzieci spożywają obiady na jednej przerwie obiadowej.
 3. 22. Obiady nie są wydawane na wynos. Decyzja ta podyktowana jest

względami sanitarnymi.

 1. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać

wyłącznie osoby spożywające posiłki(rodzice oraz inne osoby

proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).

 1. 25. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń ,

a finansowo jego rodzice.

 1. Podstawą odliczenia odwołanego obiadu jest zgłoszenie

nieobecności ucznia lub pracownika szkoły pod numer telefonu 22 658 34 30.Odliczenie stawki dziennej następuje od drugiego dnia po zgłoszeniu ,gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje dotyczące zakupu odpowiedniej ilości produktów do przygotowania posiłku.

W przypadku braku takiej informacji jakiekolwiek odliczenia nie będą możliwe . Zgłoszenie nieobecności u wychowawcy klasy nie jest równoznaczne z odwołaniem obiadu.

 1. Odwołania grupowe należy zgłosić co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

 

 1. Zwroty za niewykorzystane obiady wypłacane będą po złożeniu karty zwrotu za obiady w sekretariacie szkoły lub przesłanie skanu na adres e-mail:obiady@szkola280.pl

Prosimy nie pomniejszać przelewów.

 1. 29. Zwroty wypłacane są w okresach :

wrzesień-grudzień do 21.12.(zamknięcie roku finansowego)

styczeń – czerwiec 30.06. (zamknięcie roku szkolnego)

30.Nie odebrane zwroty w wymienionych terminach  zasilą

konto  obiadowe.

31.W przypadku rezygnacji ucznia  z obiadów w kolejnym  miesiącu,    rodzic zobowiązany jest zgłosić pisemnie ten fakt  najpóźniej  w ostatnim dniu miesiąca

32.Przestrzeganie powyższych procedur pozwoli na sprawne zorganizowanie pracy  stołówki.

33.O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki i  zmianach w  regulaminie decyduje Dyrektor szkoły.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01września 2020r.

 

 

 

JADŁOSPIS OD 06.09 – 17.09.2021r.

   

06.09. Poniedziałek 07.09.Wtorek

 

08.09. Środa 09.09. Czwartek 10.09. Piątek
 

Makaron 200g.

Sos mięsno-warzywny 175g.

Kompot 200ml.

Owoc 1 szt.

 

 

Alergeny: 1

 

Bef –strogonow 160g.

Kasza burgur  165g.

Mizeria 100g.

Kompot 200ml.

 

 

 

Alergeny: 1,7,

 

Ryba pieczona 100g.

Ziemniaki 200 g.

Surówka z białej kapusty 100g.

Kompot 200ml.

 

 

Alergeny :1,3,4

 

Kurczak pieczony 100g.

Ziemniaki 200 g.

Surówka z warzyw mieszanych 100g.

Kompot 200ml.

 

 

Alergeny: 7

 

Pierogi z serem 250g.

Polewa jogurtowa z owocami 100ml.

Lemoniada 200 ml.

 

 

Alergeny:1,3,7

13.09.Poniedziałek 14.09.Wtorek

 

15.09.Środa 16.09.Czwartek 17.09. Piątek
 

Leczo warzywne 150g.

Ryż 165g.

Kompot 200 ml.

Owoc

 

 

 

Alergeny:7

 

Polędwiczki w/p pieczone  100g.+ sos cebulowy

Ziemniaki 200g.

Buraczki zasmaż. 100g.

Kompot 200ml.

Owoc

Alergeny:1,7

 

Kapusta faszerowana 1szt Ziemniaki 200 g.

Kompot 200ml.

Owoc 1 szt.

 

 

 

Alergeny:1,3,7

 

Kotlet pożarski 100g.

Ziemniaki 200g.

Surówka z marchwi i ogórka 100g.

Napój owocowy 200ml.

 

 

Alergeny:1,3,7

 

Knedle ze śliwkami 250g.

Polewa jogurtowa

Kompot 200ml.

 

 

 

Alergeny:1,3,7

Wykaz alergenów w posiłkach znajduje się na stronie internetowej szkoły ,oraz na tablicy ogłoszeń w szatni i na drzwiach stołówki