Stołówka


ROK SZKOLNY 2018/19

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

OPŁATA ZA OBIADY     M- C     03.2019 

PRZYJMOWANE  SĄ  DO   27.02. 2019

Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona kuchnia nie wyda posiłku.

Koszt obiadów:

Zupy                         21 x 2,00 =  42,00

Obiady pełne uczniowie       21 x 5,50 = 115,50

Obiady personel                    21 x 6,50 = 136,50

SZANOWNI RODZICE

Wpłaty dokonujemy na konto :                  

     80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

Szkoła Podstawowa z Oddz. Int. Nr 280 w Warszawie.

Wpłata musi zawierać:

Imię i nazwisko dziecka ,aktualną klasę i miesiąc, za który dokonana jest wpłata.

Potwierdzenie wpłaty po terminie(po 27 danego miesiąca)należy dostarczyć do stołówki lub przesłać e -mail na adres:obiady@szkola280.pl

Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły. Należy pamiętać ,że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach ,dlatego wpłaty należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły zakładka stołówka.

                                                                         

 

                                                       

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA  ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

 1. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Zapisy na obiady dokonują rodzice wypełniając druk deklaracji( do pobrania na stronie szkoły zakładka stołówka)
 3. Opłaty za obiady przyjmowane są w okresach miesięcznych z góry do 27 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc abonamentu (np.za   listopad do 27 października).
 4. Wyjątek stanowi wrzesień i styczeń, za który opłaty przyjmowane są w pierwsze trzy dni robocze miesiąca.
 5. W związku z zamknięciem roku finansowego w miesiącu grudniu nie dokonujemy opłat za obiady STYCZNIOWE w grudniu Należności styczniowe wpłacamy  od 01.01.-04.01.2019r.
 6. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Citi Bank Handlowy

80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280

02-130 Warszawa ul. Gorlicka 3

 1. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia, aktualną klasę, kwotę oraz miesiąc i rok, za który wnosimy opłatę.
 2. Potwierdzenie zapłaty po terminie ( po 27 danego miesiąca) należy dostarczyć do sekretariatu lub e- mail na  adres: obiady@szkola280.pl.
 3. Cena jednego obiadu wynosi   5,50 zł

Cena jednego obiadu dla pracowników wynosi   6,50 zł

 1. Można wykupić same zupy cena wynosi 2,00zł
 2. Karty obiadowe będą do odbioru w stołówce po zaksięgowaniu wpłaty.
 3. Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły.
 4. Należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach, dlatego wpłat należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku braku opłaty obiadów w wyznaczonym terminie, uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów w danym  miesiącu. (uczniowie klas I—III, których rodzice nie uiszczą opłaty w terminie przez pierwsze 2 dni otrzymają zupę).

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy.
 2. Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na stronie szkoły oraz tablicy ogłoszeń do 20 każdego miesiąca.
 3. Obiady wydawane są na podstawie bloczków obiadowych (klasy IV-VIII).
 4. Uczniowie, którzy zgubili bloczki obiadowe jedzą obiad 13.45.
 5. Dzieci spożywają obiady na jednej przerwie obiadowej.
 6. Obiady nie są wydawane na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.
 7. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłki(rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).
 8. Za szkody spowodowane w stołówce przez dziecko odpowiadają rodzice.
 9. Podstawą odliczenia odwołanego obiadu jest zgłoszenie nieobecności dziecka pod numer telefonu 22 658 34 30 do godz,9.00.
 10. W przypadku braku takiej informacji jakiekolwiek odliczenia nie będą możliwe. Zgłoszenie nieobecności u wychowawcy klasy nie jest równoznaczne z odwołaniem obiadu.
 11. Odwołania grupowe należy zgłosić z 4 dniowym wyprzedzeniem.
 12. Zwroty za odwołane obiady odbierane są WYŁĄCZNIE W GOTÓWCE po zakończonym miesiącu potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 13. Prosimy nie pomniejszać przelewów.

Zwroty wypłacane są w okresach :

wrzesień-grudzień do 29.12.(zamknięcie roku finansowego)

styczeń – lipiec 10.07. (zamknięcie roku szkolnego).

Nie odebrane zwroty w wymienionych terminach zasilą konto obiadowe.

 1. W przypadku rezygnacji ucznia z obiadów w kolejnym miesiąc, rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca w sekretariacie lub na stołówce.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, w porozumieniu ze szkołą (uzasadnienie na piśmie), istnieje możliwość wniesienia opłaty w późniejszym terminie.
 3. Przestrzeganie powyższych procedur pozwoli na sprawne zorganizowanie pracy stołówki.
 4. Wszystkie zmiany w regulaminie dokonuje Dyrektor szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01września 2018r.

 

 

                JADŁOSPIS OD 18.02- 1.03.2019 r.                                 

 

18.02.Poniedziałek    19.02.Wtorek

 

20.02.  Środa 21.02. Czwartek 22.02. Piątek
Barszcz czerwony 300ml

Makaron150g.

Sos ala carbonara 120g.

Kompot 200ml

Owoc

 

 

Zupa grochowa 300ml

Pierogi ze szpinakiem i fetą 200g.

Surówka z marchwi 100g

Kompot 200ml

 

 

Zupa jarzynowa 300ml

Ryba pieczona 100g

Ziemniaki 150g

Surówka z kapusty kiszonej 100g

Kompot 200ml

 

Kapuśniak 300ml

Gulasz w/p 130ml

Kasza bul gur 150g

Surówka z buraków100g

Kompot 200ml.

Owoc

 

Zupa szczawiowa z jajkiem 300ml

Kluski leniwe 220g

Sałatka owocowa 100g.

Woda 1 szt.

 

25.02.Poniedziałek 26.02. Wtorek 27.02.Środa 28.02.Czwartek 01.03. Piątek
Zupa ogórkowa 300ml

Polędwiczki w/p pieczone 80g

Ziemniaki 150g

Surówka z warzyw mieszanych 100g.

Kompot 200ml.

Zupa zacierkowa 300ml

Kotlet pożarski 100g.

Ziemniaki 150g.

Bukiet warzyw 100g.

Kompot 200ml.

Owoc

Zupa kalafiorowa 300ml

Pierogi pieczone z łososiem 220g.

Sos tzazik

Sałata z sosem winegrett 80g

Kompot 200ml.

 

Zupa pomidorowa 300ml

Schab gotowany w jarzynach 80/70g.

Ziemniaki 150g.

Kompot 200ml.

Owoc

Zupa z soczewicy 300ml

Makaron 150g

Polewa serowo –truskawkowa 150ml

Napój owocowy 200ml.