ERASMUS +


PROJEKT  ERASMUS +

            Od 1 września 2016r. nasza szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+ , którego hasło przewodnie brzmi: „Wspólnie Osiągnijmy Najlepsze Wyniki – wizja szkół europejskich”. Celem projektu jest wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz uczniami europejskich szkół, szczególnie w dziedzinie nauczania przedmiotów ścisłych. Jak zauważają autorzy projektu – walijskie Biuro Edukacji, bardzo ważny aspekt edukacji stanowi właśnie rozwijanie kompetencji w zakresie nauk ścisłych, technologii czy inżynierii. Umiejętności z tego zakresu gwarantują bowiem w bliższej i dalszej przyszłości zarówno znalezienie pracy na rynku europejskim, jak i satysfakcjonujące zarobki. Polska w ostatnich latach osiągnęła duży sukces w badaniach młodzieży szkolnej PISA – uzyskała wysoką lokatę w rankingu i w związku z tym znalazła się w kręgu zainteresowań walijskich placówek oświatowych, dążących do podniesienia jakości kształcenia w tej dziedzinie. W projekcie biorą więc udział szkoły z: Polski – Gimnazjum nr 49 przy ul. Smoczej i nasza szkoła, Hiszpanii i Walii.

Partnerami ze strony polskiej są Biuro Edukacji m. st. Warszawy oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych (WCIES). W ramach projektu nauczyciele wraz z uczniami będą wizytować wymienione szkoły, obserwować lekcje, omawiać je podczas warsztatów, dzielić się wrażeniami i wnioskami. Wypracują również konkretne rozwiązania, które przedstawią wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom do wdrożenia w szkołach. Efektem podjętych działań powinno być podniesienie jakości kształcenia przedmiotów ścisłych, a także większe zainteresowanie uczniów tymi przedmiotami.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 3 kolejne lata. W listopadzie 2016r. 2 nauczycielki z ramienia naszej szkoły wyjechały do stolicy Walii – Cardiff. W marcu natomiast Walijczycy i Hiszpanie odwiedzili Warszawę. W naszej szkole gościliśmy ich 29 marca, o czym pisaliśmy w aktualnościach. W czerwcu kolejni nauczyciele pojechali do Hiszpanii, aby przygotować październikowy wyjazd dzieci.

Cieszymy się bardzo, że to właśnie my zakwalifikowaliśmy się do tego projektu, choć wymaga on od nauczycieli i uczniów dużego zaangażowania i pracy.