Współpraca międzynarodowa


Wymiana uczniowska z niemiecką szkołą z Wolfsburga

 

Od 2019r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 w Warszawie  współpracuje z niemiecką szkołą Neue Schule z Wolfsburga, z którą wspólnie realizuje program polsko-niemieckiej wymiany szkolnej. W szkolnej wymianie młodzieży wzięło udział 13 uczniów z klas ósmych. Projekt składał się z dwóch części: ze spotkania w Niemczech oraz z rewizyty w Polsce. Spotkania młodzieży odbywały się w maju. Każda z wymian trwała tydzień a uczniowie byli zakwaterowani u rodzin.

Koordynatorami szkolnej wymiany młodzieży są p. Mariusz Zwoliński oraz p. Ewa Szuszkiewicz-Gąś, którzy odpowiedzialni są za dokumentację dot. dofinansowania oraz za wszelkie inicjatywy i działania w tym projekcie.

Celem szkolnej wymiany młodzieży polsko-niemieckiej realizowanej w Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 jest:

 • Wykorzystanie języka obcego w praktyce i życiu codziennym
  • Włączanie całej społeczności szkolnej w organizację spotkania młodzieży szkół partnerskich
  • Doskonalenie pracy metodą projektu edukacyjnego
  • Kontakt z żywym językiem
  • Wspólne spędzanie wolnego czasu
  • Poznanie kuchni regionalnej
  • Uczenie się bycia dobrym gospodarzem i/lub miłym gościem
  • Rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży, pojednanie i wspieranie wspólnej odpowiedzialności polskiej i niemieckiej młodzieży za kształtowanie przyszłości wolnej Europy na podstawie podobieństw i różnic obyczajów danego kraju
  • Nawiązanie prywatnych kontraktów i przyjaźni
  • Tworzenie perspektywy trwałej współpracy
  • Poznawanie tradycji narodowej
  • Konfrontacja z stereotypami oraz ich niwelowanie

Podczas spotkań w Niemczech młodzież brała udział w zajęciach szkolnych. Uczniowie zwiedzali Wolfsburg i fabrykę Volkswagena oraz bawili się wspólnie podczas gry miejskiej. Interesująca była również całodniowa wycieczka do Berlina. W stolicy Niemiec podziwiano najważniejsze zabytki oraz poznawano historię miasta.

Dla gości z Niemiec przygotowano w Warszawie zwiedzanie Starego Miasta oraz Zamku Królewskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wizyta na Stadionie Narodowym oraz widok z platformy widokowej Pałacu Kultury. Spacer po bulwarach wiślanych oraz zabawa w escape roomie okazała się super spędzonym czasem.

Podczas spotkań w Warszawie i w Wolfsburgu uczniowie tworzyli wspólnie prezentacje mutlimedialne.

Głównym źródłem finansowania projektu jest organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Projekt jest współfinansowany również przez rodziców.

 

 

 

Zasady rekrutacji uczniów   na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej:

 

 

 1. Do projektu zostanie zrekrutowanych ok. 12 uczniów klas VIII szkoły podstawowej

 

 1. Rekrutacją objęci będą wszyscy chętni uczniowie klas VIII, którym przyznane zostaną punkty według następujących kryteriów:

 

 • Ocena z języka angielskiego na świadectwie za ostatni rok szkolny: celująca –10 pkt, bardzo dobra –7 pkt, dobra –3 pkt
 • Ocena z języka niemieckiego na świadectwie za ostatni rok szkolny: celująca –10 pkt, bardzo dobra –7 pkt, dobra –3 pkt
 • Ocena z języka polskiego na świadectwie za ostatni rok szkolny: celująca –10 pkt, bardzo dobra –7 pkt, dobra –3 pkt
 • Ocena z informatyki na świadectwie za ostatni rok szkolny: celująca –10 pkt, bardzo dobra –7 pkt, dobra –3 pkt
 • opinia wychowawcy o aktywności społecznej, samodzielności, zaangażowaniu w życie szkoły

 

 

 

 

PROJEKT  ERASMUS +

            Od 1 września 2016r. nasza szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+ , którego hasło przewodnie brzmi: „Wspólnie Osiągnijmy Najlepsze Wyniki – wizja szkół europejskich”. Celem projektu jest wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz uczniami europejskich szkół, szczególnie w dziedzinie nauczania przedmiotów ścisłych. Jak zauważają autorzy projektu – walijskie Biuro Edukacji, bardzo ważny aspekt edukacji stanowi właśnie rozwijanie kompetencji w zakresie nauk ścisłych, technologii czy inżynierii. Umiejętności z tego zakresu gwarantują bowiem w bliższej i dalszej przyszłości zarówno znalezienie pracy na rynku europejskim, jak i satysfakcjonujące zarobki. Polska w ostatnich latach osiągnęła duży sukces w badaniach młodzieży szkolnej PISA – uzyskała wysoką lokatę w rankingu i w związku z tym znalazła się w kręgu zainteresowań walijskich placówek oświatowych, dążących do podniesienia jakości kształcenia w tej dziedzinie. W projekcie biorą więc udział szkoły z: Polski – Gimnazjum nr 49 przy ul. Smoczej i nasza szkoła, Hiszpanii i Walii.

Partnerami ze strony polskiej są Biuro Edukacji m. st. Warszawy oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych (WCIES). W ramach projektu nauczyciele wraz z uczniami będą wizytować wymienione szkoły, obserwować lekcje, omawiać je podczas warsztatów, dzielić się wrażeniami i wnioskami. Wypracują również konkretne rozwiązania, które przedstawią wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom do wdrożenia w szkołach. Efektem podjętych działań powinno być podniesienie jakości kształcenia przedmiotów ścisłych, a także większe zainteresowanie uczniów tymi przedmiotami.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 3 kolejne lata. W listopadzie 2016r. 2 nauczycielki z ramienia naszej szkoły wyjechały do stolicy Walii – Cardiff. W marcu natomiast Walijczycy i Hiszpanie odwiedzili Warszawę. W naszej szkole gościliśmy ich 29 marca, o czym pisaliśmy w aktualnościach. W czerwcu kolejni nauczyciele pojechali do Hiszpanii, aby przygotować październikowy wyjazd dzieci.

Cieszymy się bardzo, że to właśnie my zakwalifikowaliśmy się do tego projektu, choć wymaga on od nauczycieli i uczniów dużego zaangażowania i pracy.