Szanowni Państwo,

w związku z pojawieniem się problemu niezgłaszania się dzieci  z klas IV- VIII zapisanych do świetlicy szkolnej prosimy aby:

 

  1. W przypadku dzieci zapisanych do świetlicy a w ogóle z niej nie korzystających, o wypisanie uczniów ze świetlicy poprzez złożenie pisemnej rezygnacji.
  2. W przypadku uczniów uczęszczających do świetlicy (regularnie bądź nieregularnie) o każdorazowe zgłaszanie wychowawcy w świetlicy sytuacji, w której uczeń nie będzie korzystał ze  świetlicy poprzez:

– bezpośrednie zgłaszanie się osoby odbierającej ucznia (rodzica bądź upoważnionej osoby) do wychowawcy w świetlicy,

– bezpośrednie zgłaszanie się ucznia po skończonych zajęciach z pisemną informacją od rodziców, iż danego dnia nie uczestniczy w zajęciach świetlicowych ( nie dotyczy to sytuacji w których złożona jest taka długoterminowa deklaracja).

 

Każdorazowa sytuacja, w której uczeń nie zgłosi się do świetlicy i wystąpi brak jakiejkolwiek informacji ze strony rodzica/ucznia o  wyjściu do domu, będzie skutkowała telefonicznym kontaktem z Państwem.

 

Jednocześnie prosimy o przypominanie uczniom, iż w przypadku uczestnictwa w zajęciach dodatkowych uczeń najpierw zgłasza się do świetlicy,  a dopiero później  na podstawie pisemnej zgody Państwa wychodzi na zajęcia dodatkowe.

Dzięki temu nauczyciel w świetlicy będzie posiadał wiedzę, gdzie aktualnie przebywa dziecko.

 

Bardzo prosimy o zastosowanie się do powyższych zasad.

 

Z poważaniem

Mirosława Niemirska Wilk

Kategoria: Z życia świetlicy

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 280
ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa

SEKRETARIAT
Tel/Fax.:22 658 34 30
Email:

Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie