Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2017 r.

Druki wniosków są umieszczone na stronie  Biura Edukacji

( www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce dla  ucznia i rodzica/pomoc socjalna dla uczniów.

Proszę o zapoznanie się z instrukcją dołączoną do wniosków.

Adresatem wniosku jest Zastępca Burmistrza dla Dzielnicy Ochota,

Pan  Grzegorz Wysocki, Warszawa ul. Grójecka 17

Warunkiem wypłaty stypendium w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 tj. od stycznia do czerwca będzie złożenie do dnia 9.01.2018 r.

oświadczenia o dochodach potwierdzającego, że dochód w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 514 zł. na osobę.

 

Przypominam, że faktury czy rachunki muszą być wystawiane na wnioskodawcę, a miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia należy liczyć bez świadczeń wskazanych w instrukcji wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Aktualności

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 280
ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa

SEKRETARIAT
Tel/Fax.:22 658 34 30
Email:

Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie
Skip to content