W miesiącu lutym, w świetlicy szkolnej odbył się projekt międzygrupowy Savoir – vivr’e. W ramach projektu zadaniem każdej grupy świetlicowej było przygotowanie jednej strony do wspólnej książki przedstawiającej zasady savoir – vivr’e. Powstała książka zawiera: zasady kulturalnego zachowania podczas jedzenia, zasady prowadzenia rozmowy, sztuka telefonowania i pisania listów, jak składać życzenia i dawać prezenty, zasady zachowania w kinie i teatrze. Dodatkowo odbył się quiz wiedzy o savoir – vivr’e. Nagrody i wyróżnienia przyznano uczestnikom na trzech poziomach: I, II i III klas.

 

Savoir-vivre Savoir-vivre Savoir-vivre Savoir-vivre Savoir-vivre Savoir-vivre Savoir-vivre

Savoir-vivre

Kategoria: Z życia świetlicy

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 280
ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa

SEKRETARIAT
Tel/Fax.:22 658 34 30
Email:

Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie
Skip to content