W minioną sobotę (23.11.2019 r.) 17 uczniów koła przyrodniczo-geograficznego naszej szkoły
pod opieką p. Anny Hurkała i p. Marty Czernik-Czyżniak wzięli udział w pieszym rajdzie pod
patronatem PTTK Oddział „Mazowsze”. Uczestnicy koła kolejny raz poznawali najciekawsze
przyrodniczo obszary chronione miasta. Rajdy terenowe czy spacery z przewodnikiem to żywe
lekcje przyrody, biologii i geografii, w których uczniowie chętnie biorą udział.
Rezerwat Przyrody "Wyspy Zawadowskie" jest położony na terenie 2 dzielnic Warszawy:
Wilanowa i Wawru, na tarasie zalewowym Wisły, który chroni fragment starorzecza Wisły. Trasę,
którą przemierzaliśmy pozwoliła nam odkryć wyspy, mielizny, fragmenty bujnego lasu łęgowego
oraz chronione ekosystemy wodne – miejsca gniazdowania i żerowania rzadkich gatunków
ptaków. Jak każdy rajd to karty pracy. Mieliśmy do wykonania liczne zadania, które zmuszały
nas, pomimo zimnej aury, do uważnego obserwowania przyrody i czytania informacji
zamieszczonych na tablicach edukacyjnych. Trudno było nam uwierzyć, że w tak niewielkiej
odległości od ruchliwej ulicy i osiedli mieszkaniowych znajduje się obszar o bogatych walorach
krajobrazowych!!!
I jak z każdego rajdu "Akademii Nadwiślańskiej" wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni i bogatsi o
nową wiedzę przyrodniczą.
Zapraszamy do fotorelacji z raju.

 

PROJEKT AKADEMIA NADWIŚLAŃSKA – KĘPA ZAWADOWSKA PROJEKT AKADEMIA NADWIŚLAŃSKA – KĘPA ZAWADOWSKA PROJEKT AKADEMIA NADWIŚLAŃSKA – KĘPA ZAWADOWSKA PROJEKT AKADEMIA NADWIŚLAŃSKA – KĘPA ZAWADOWSKA PROJEKT AKADEMIA NADWIŚLAŃSKA – KĘPA ZAWADOWSKA PROJEKT AKADEMIA NADWIŚLAŃSKA – KĘPA ZAWADOWSKA PROJEKT AKADEMIA NADWIŚLAŃSKA – KĘPA ZAWADOWSKA PROJEKT AKADEMIA NADWIŚLAŃSKA – KĘPA ZAWADOWSKA PROJEKT AKADEMIA NADWIŚLAŃSKA – KĘPA ZAWADOWSKA PROJEKT AKADEMIA NADWIŚLAŃSKA – KĘPA ZAWADOWSKA PROJEKT AKADEMIA NADWIŚLAŃSKA – KĘPA ZAWADOWSKA PROJEKT AKADEMIA NADWIŚLAŃSKA – KĘPA ZAWADOWSKA PROJEKT AKADEMIA NADWIŚLAŃSKA – KĘPA ZAWADOWSKA PROJEKT AKADEMIA NADWIŚLAŃSKA – KĘPA ZAWADOWSKA PROJEKT AKADEMIA NADWIŚLAŃSKA – KĘPA ZAWADOWSKA

Kategoria: Aktualności

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 280
ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa

SEKRETARIAT
Tel/Fax.:22 658 34 30
Email:

Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie
Skip to content