GRAFIK KORZYSTANIA ZE STOŁÓW DO PING-PONGA NA 1 I 2 PIĘTRZE

Przed rozpoczęciem gry każdy zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i bezwzględnie go przestrzegać.

  10:35-10:45 11:30-11:40 12:30-12:40 12:40-12:50 13:35-13:45 13:45-13:55
Ip. IIp. Ip. IIp. Ip. IIp. Ip. IIp. Ip. IIp. Ip. IIp.
PON 4A 5B 4C 4D 4B 5C 7A 6B 8B 7B 7C 7D
WT 5C 5D 5B 4C 5A ? 8A 6C 6A 6D 7D 8B
ŚR 5D 4B 4A ? 6A 5A 6B 6C 7C 6D 8B 7B
CZW 5C 4A 4D 4C 8A 5D 6C 6D 7A 7B 7D ?
PT 5B 4B 5A 4D 6A ? 8A 7A ? ? 7C 6B

 

W MIEJSCACH OZNACZONYCH „?” KLASY BĘDĄ GRAŁY NASTĘPUJĄCO:

WT 3.09, 12:30, IIp. KL. 4B

ŚR 4.09, 11:30, IIp. KL. 6B

CZW 5.09, 13:45, IIp. KL. 7D

PT 6.09, 12:30, IIp. KL. 5D

PT 6.09, 13:35, Ip. KL. 6A

PT 6.09, 13:35, IIp. KL. 6C

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓW DO TENISA STOŁOWEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 280 W WARSZAWIE

  1. W szkole znajdują się do dyspozycji uczniów dwa stoły, na 1 i 2 piętrze.

 

  1. Uczniowie korzystają ze stołów zgodnie z grafikiem, który jest dostępny na tablicy SU, w ogłoszeniach Librusa, na stronie internetowej w zakładce SU oraz w bibliotece szkolnej. Wewnątrz zespołów klasowych uczniowie ustalają grafik indywidualnie, z poszanowaniem potrzeb każdego chętnego. Uczniowie nie korzystają ze stołów w czasie przerw 5-minutowych (po 1 i 2 lekcji). Wtedy stoły są do dyspozycji nauczycieli. W pozostałym czasie, tj. przed 1 lekcją i po 7 lekcji obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, ale po rozegraniu 1 seta, uczniowie zobowiązani są do ustąpienia miejsca kolejnym graczom.
  2. Stoły do ping-ponga służą wyłącznie do tej gry i przy użyciu odpowiednich rakietek i piłeczek.
  3. Uczniowie przynoszą własne rakietki i piłeczki.
  4. Uczniowie zobowiązują się do korzystania ze stołów w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, szanują sprzęt (nie przesuwają i nie składają stołów, nie demontują siatek, nie wchodzą na i pod stoły, nie kładą nic na stołach, nie opierają się o nie).
  5. Każdy chętny uczestnik musi potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem.
  6. W przypadku zniszczenia sprzętu i nieprzestrzegania regulaminu zajęcia zostają zawieszone, a uczniowie zobowiązani są do naprawy szkody. Złamanie harmonogramu skutkuje wykluczeniem możliwości korzystania ze stołu przez kolejny miesiąc.
  7. Korzystanie ze stołu nie może być powodem spóźniania się uczniów na lekcje.
  8. Dzięki zachowaniu zasad dobrego wychowania i kultury korzystanie ze stołów będzie bezproblemowe, a gra stanie się stałym elementem „aktywnych przerw”.
  9. Wszyscy uczniowie grają fair-play.

 

 

 

Kategoria: Aktualności

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 280
ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa

SEKRETARIAT
Tel/Fax.:22 658 34 30
Email:

Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie
Skip to content