OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW POZASZKOLNE 2019/20

JĘZYK ANGIELSKI

English ACE i English High flier  – PawełCiepiela 4c – laureat

English ACE  – z bardzo dobrym wynikiem są Matylda Szostek i Bartosz Pamuła 4c i Piotr Rodzoch 4d

Olimpiada językowa Olimpus

Iga Adaszek –  laureatka

 

MULTITEST:
klasa 4
Paweł Ciepiela 4 miejsce Dyplom laureata, Nagroda książkowa
klasa 5
Lidia Kostrubała 15 miejsce Dyplom wyróżnienia
klasa 6
Paula Bagińska 7 miejsce  Dyplom laureata
Patryk Grabowski 8 miejsce Dyplom laureata
Amelia Ciszewska 11 miejsce Dyplom wyróżnienia
Tymoteusz Kasznicki 12 miejsce Dyplom wyróżnienia
klasa 7
Konrad Pajewski 12 miejsce Dyplom wyróżnienia
Zuzanna Oneksiak 12 miejsce Dyplom wyróżnienia
klasa 8
Julia Kostrubała 12 miejsce Dyplom wyróżnienia
Karol Kowalski 12 miejsce Dyplom wyróżnienia

Olimpiada Olimpus

Klasa 4
– Jeremi Ebing miejsce 4 Dyplom laureata, Nagroda książkowa
– Piotr Rodzoch miejsce 5 Dyplom laureata, Nagroda książkowa
– Michał Czygrinow miejsce 7 Dyplom laureata
– Patrycja Chmielińska miejsce 9 Dyplom laureata
– Michał Mokrzycki miejsce 15 Dyplom laureata

Klasa 5
– Lidia Kostrubała miejsce 3 Dyplom laureata, Nagroda książkowa
– Maciej Tarłowski miejsce 6 Dyplom laureata
– Szymon Kuligowski miejsce 7 Dyplom laureata

Klasa 6
– Paula Bagińska miejsce 7 Dyplom laureata
– Emilia Szczepankiewicz miejsce 10 Dyplom laureata
– Amelia Ciszewska miejsce 11 Dyplom laureata
– Iga Adaszek miejsce 13 Dyplom laureata
– Wiktoria Olczak miejsce 15 Dyplom laureata

Klasa 7
– Krzysztof Piasecki miejsce 5 Dyplom laureata, Nagroda książkowa
– Zuzanna Oneksiak miejsce 5 Dyplom laureata, Nagroda książkowa
– Konrad Pajewski miejsce 7 Dyplom laureata
– Krzysztof Kuligowski miejsce 11 Dyplom laureata
– Jakub Mielnik miejsce 14 Dyplom laureata

Klasa 8
Zofia Tarłowska miejsce 5 Dyplom laureata, Nagroda książkowa
Julia Kostrubała miejsce 8 Dyplom laureata
Ryszard Ebing miejsce 13 Dyplom laureata

 

NAZWA KONKURSU UCZEŃ OSIĄGNIĘCIE
Olimpus Emilia Szczepankiewicz – 6d laureat
Julia Kostrubała – 8b laureat
Ryszard Ebing – 8b laureat
English High Flier Maria Bazylko-Grzybczak – 6d bardzo dobry wynik
Emilia Szczepankiewicz – 6d bardzo dobry wynik
Dominika Osówniak – 8b bardzo dobry wynik
Ryszard Ebing – 8b bardzo dobry wynik
Multitest Julia Kostrubała – 8b wyróżnienie
English Ace Maria Bazylko-Grzybczak – 6d bardzo dobry wynik

 

Sukcesy historyczne w II semestrze

Grzegorz Todryk-  uczeń klasy 8a-

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” .

Alan Jankowski- uczeń klasy 5d

Laureat Warszawskiego Konkursu Historycznego ,, Bohaterowie Armii Krajowej”.

Szkolny konkurs historyczny ,, Starożytna Grecja”.

I miejsce Paula Bagińska

II miejsce Patryk Grabowski

III miejsce Wiktoria Olczak, Katarzyna Dybcio

Szkolny konkurs historyczny ,, Żołnierze Wyklęci”

I miejsce –Maksymilian Jakubowski

II miejsce – Konrad Pajewski

III miejsce – Julian Wal

 

 

Konkurs Ortograficzny Warszawskie Spotkania z Ortografią

Zofia Tarłowska  (8A) – 3 miejsce w powyższym konkursie – przeszła do etapu wojewódzkiego

Franciszek Korneć – (4D) – 3 miejsce w powyższym konkursie
Kacper Cybul (8A) – wyróżnienie

 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

– Kacper Cybul, doszedł do eliminacji ustnych na etapie wojewódzkim.

 

Konkursy Matematyczno- Przyrodnicze

 

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta”

 

Kołodziejek Alicja (4A) – wynik bdb

Dziuba Bartosz (6A) – wynik bdb

Cybul Kacper (8A) – wynik bdb

Pokora Rafał (6A) – wynik bdb

 

Wyróżnienie: Zofia Tarłowska – 8a, Ryszard Ebing – 8b,

Klasa 4a – Małgorzata Piórkowska, Matylda Wal, Jeremi Ebing, Patrycja Mróz
Klasa 4b – Patrycja Chmielińska, Patryk Zawiślak

Klasa 4c – Iga Flis, Melania Bilska, Matylda Szostek, Małgorzata Bańka, Barbara Marjańska
Klasa 4d – Franciszek Korneć

 

 

Ogólnopolska Olimpiada Przyrodnicza „Olimpus”

 

LAUREACI

Klimowicz Julia (4B)

Czygrinow Michał (4A)

Ciepiela Paweł (4C)

Rodzoch Piotr (4D)

Ebing Jeremi (4A)

Dragan Oliwia (4A)

 

Ogólnopolska Olimpiada Biologiczna „Olimpus

 

LAUREACI

Mielnik Jakub (7A)

Szczepankiewicz Emilia (6D)

Bagińska Paula (6B)

Klepacka Barbara (6B)

Olczak Wiktoria (6B)

Ciszewska Amelia (6B)

Szymańczyk Zofia (6D)

Gajewski Jan (6B)

Adaszek Iga (6C)

Kuligowski Szymon (5C)

Tarłowski Maciej (5C)

Jaszczuk Anna (8A)

Ebing Ryszard (8B)

Tarłowska Zofia (8A)

 

Ogólnopolska Olimpiada Fizyczna „Olimpus”

 

Tarłowska Zofia (8A) – LAUREATKA

 

Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna „Olimpus”

 

LAUREACI

Olczak Wiktoria (6B)

Ciszewska Amelia (6B)

Kuczmar Aleksandra (5B)

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”

 

Bagińska Paula (6B) – wynik bdb

Tarłowska Zofia (8A) – wynik bdb

Gierczak Zuzanna (7B) – wynik bdb

 

Wyróżnienie: Grzegorz Todryk 8a, Kacper Cybul 8a, Zuzanna Toruńska 7b, Anna Jaszczuk 8a, Jan Górny 7d, Amelia Ciszewska 6b, Barbara Klepacka 6b, Jan Gajewski 6b, Ignacy Butrym 5a, Oskar Grochala 6d

 

 

Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat zdrowia i jego ochronyMEDITEST

Chmielińska Patrycja (4B) –wynik b.dobry

Bagińska Paula (6B)- wynik b.dobry

Tarłowska Zofia (8A)- wynik b.dobry

 

Konkurs kuratoryjny – etap szkolny, rejonowy

Cybul Kacper (8A) – BIOLOGIA

Hejduk Szymon (8B) – FIZYKA

Ksel Wiktoria (7B) – MATEMATYKA

 

Konkurs kuratoryjny – etap wojewódzki

Cybul Kacper (8B) – LAUREAT – BIOLOGIA

Grabowski Patryk (6b) – finalista – INFORMATYKA

 

VI Mazowiecki Konkurs Biologiczny NUCLEUS – etap szkolny

Wynik b.dobry

Tarłowska Zofia (8A)
Ebing Ryszard (8B)
Urbańska Maja (8A)
Cybul Kacper (8A)
Toruńska Zuzanna (7B)

 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Multitest

LAUREACI

Tarłowska Zofia (8A)

Gontarczyk Wiktoria (8a)

Cybul Kacper (8a)

 

WYRÓŻNIENIA

Bagińska Paula (6b) – wyróżnienie

Jaszczuk Anna (8a) – wyróżnienie

Hejduk Szymon (8b) – wyróżnienie

 

Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny

Bagińska Paula (6B)
Grabowski Patryk (6B)
Mirek Przemysław (7A)
Tarłowska Zosia (8A)

 

Zespołowy Konkurs „Zdobywaj Matplanetę” pod hasłem „Matplanetowa Rodzina Pszczół”.

I zespół (kl. 4a):

Jeremi Ebing

Bartosz Nurowski

Patrycja Mróz

II zespół (kl. 4b):

Julia Klimowicz

Patrycja Chmielińska

Łukasz Szmulski

III zespół (kl. 4d): 

Benjamin Stec

Ignacy Jabłoński

Piotr Rodzoch

 

Ogólnopolskie Zawody Algorytmiczne /Python/ CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO

LAUREACI

Hejduk Szymon (8B)

Pajewski Konrad (7A)

Bagińska Paula (6B)

Grabowski Patryk (6B)

 

ALFIK MATEMATYCZNY

Grabowski Patryk 6B – wynik BARDZO DOBRY

Bagińska Paula 6B- wynik BARDZO DOBRY

Mirek Przemysław 7A – wynik BARDZO DOBRY

Tarłowska Zofia 8A – wynik BARDZO DOBRY

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY”

 

Wynik bardzo dobry: Pilecka Łucja 5a, Tarłowska Zofia 8a, Gontarczyk Wiktoria 8a, Jaszczuk Anna 8a

Wyróżnienie: Ebing Jeremi 4a, Nurowski Bartosz 4a, Chmielińska Patrycja 4b, Rodzoch Piotr 4d,
Kołodziejek Alicja 4d, Szapiel Matylda 5a, Wołoszyn Dominika 5b, Kostrubała Lidia 5d, Bagińska Paula 6b, Grabowski Patryk 6b, Leoszkiewicz Wojciech 6b, Kruszek Marcin 6c, Broniarek Magdalena 6d, Szczepankiewicz Emilia 6d, Gołąb Olga 6d, Mirek Przemysław 7a, Ksel Wiktoria 7b

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NAUK PRZYRODNICZYCH „ŚWIETLIK” (kl.8)

Wyróżnienie: Zofia Tarłowska (8A), Ryszard Ebing (8B)

 

 

 

 

KURATORYJNY KONKURS FIZYCZNY – etap szkolny – 2 uczniów, awans do etapu rejonowego 1 uczeń (Szymon Hejduk).

 

KURATORYJNY KONKURS MATEMATYCZNY – etap szkolny – 10 uczniów, awans do etapu rejonowego 1 uczeń (Wiktoria Ksel).

 

 

 

KLASY 1-3

 

ALFIK MATEMATYCZNY

Żaboklicki Mikołaj 3B – wynik BARDZO DOBRY

Ksel Filip 3B – wynik BARDZO DOBRY

Nguyen Agata 3B– wynik BARDZO DOBRY

Kurzawa Adam  3B – wynik BARDZO DOBRY

Białobrzeski Władysław 3A – wynik BARDZO DOBRY

Stachowiak Krzysztof 3B – wynik DOBRY

Błachowski Adam 3B – wynik DOBRY

Khalil Ali 3A – wynik DOBRY

Zych Piotr 3A – wynik DOBRY

 

 

ALFIK HUMANISTYCZNY

laureatka

I miejsce w kraju i województwie  Maria Klepacka

Wynik bardzo dobry: 

1. Hanna Adaszek

2.  Julek Szymanowski

3. Błachowski Adam (3B)

4. Stachowiak Krzysztof (3B)

5. Kurzawa Adam (3B)

6. Nguyen Agata (3B)

7. Gajowniczek Niko (3B)

8. Żaboklicki Mikołaj (3B)

9. Adamczyk Michał (3B)

10. Paweł Krasnodębski

11. Maciej Sobieszek

12 . Ali Khalil

13. Karol Zadrąg

Wynik dobry

  1. Lena Bogusz

 

Warszawski Przegląd Dzieci i Młodzieży

wyróżnienie Filip Połcik

 

NIE-STRASZNY DWÓR czyli OSWAJAMY TRADYCJĘ,  Warszawskim Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży.

nagroda : Filip Połcik, Juliusz Szymanowski

 

KONKURS EKO PLANETA

Wyróżnienie:

1.Maria Klepacka

 

KONKURS EKO PLANETA

Wyróżnienia :
1.Stachowiak Krzysztof
2.Świerzbiński Jakub
3.Adamczyk Michał
4.Dudziak Dawid
5.Dziuba Piotr
6.Lao Konrad
7.Błachowski Adam

 

 

DZIELNICOWY KONKURS” WARSZAWO  MA”

Stachowiak Krzysztof Grand Prix w k. plastycznym

Błachowski Adam laureat k. wokalnego

DZIELNICOWE ZAWODY PŁYWACKIE MOS

Dawidowicz Konrad – 2 miejsce

KANGUR MATEMATYCZNY

WYRÓŻNIENIA:

1.Michał Adamczyk

2.Filip Ksel

3.Adam Błachowski

4.Niko Gajowniczek

5. Michał Starczynowski

6. Jakub Gotkowicz

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Mistrzostwo Dzielnicy Ochota w mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.

Mistrzostwo Dzielnicy Ochota w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców.

II miejsce na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt

Anika Grużewska, Weronika Bliszczyk, Hanna Dusiewicz, Anna Czechmańska, Małgorzata Rek, Maja Nguyen, Julia Szymańczyk, Anna Jurkiewicz, Joanna Rąpała, Zarina Gowin-Bączek, Magdalena Broniarek, Zofia Klepacka

 

II miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w mini piłce ręcznej chłopców
Igor Szczyciński, Daniel Goluch, Wojciech Leoszkiewicz, Marcel Sobótka, Bruno Brylant, Michał Ogrodnik, Bartosz Jakóbowski, Wiktor Król, Jakub Rąpała, Aleks Kościecha

 

III miejsce Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt – Czechmańska, Jurkiewicz, Rąpała, Gowin, Dusiewicz, Nguyen, Szymańczyk, Grużewska, Kuczmar A, Kuczmar Z

 

Mistrzostwa Dzielnicy w Indywidualnych biegach przełajowych:

klasy 5 – I miejsce Anika Grużewska,  II miejsce Mateusz Brański

klasy  6 – I miejsce Anna Czechmańska

klasy 8  – II miejsce Zofia Tarłowska, I miejsce Benedykt Gaździński

 

Mistrzostwa Dzielnicy w sztafetowych biegach przełajowych klas (7-8) – II miejsce
Jaszczuk, Gontarczyk, Urbańska, Tarłowska, Osiak, Knap, Marek, Toruńska

 

II miejsce w koszykówce dziewcząt na Mistrzostwach Dzielnicy

Grużewska, Bliszczyk, Dusiewicz, Czechmańska, Rek, Nguyen, Szymańczyk, Jurkiewicz, Rąpała, Gowin, Klepacka

II miejsce w unihokeja dziewcząt na Mistrzostwach dzielnicy
Grużewska, Bliszczyk, Dusiewicz, Czechmańska, Rek, Nguyen, Szymańczyk, Jurkiewicz, Rąpała, Gowin, Broniarek, Klepacka

Mistrzostwa Dzielnicy w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt – I miejsce 

Czechmańska, Jurkiewicz, Rąpała, Gowin, Dusiewicz, Nguyen, Szymańczyk, Grużewska, Kuczmar A, Kuczmar Z

2 miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce ręcznej:

1) Aleksander Kościecha 6A

2) Bruno Brylant 6A

3) Wojtek Leoszkiewicz 6B

4) Bartosz Jakóbowski 6B

5) Wiktor Król 6A

6) Marcel Sobótka 6A

7) Kuba Rąpała 6A

8) Igor Szczyciński 5A

9) Daniel Goluch 5A

10) Michał Ogrodnik 6D

 

Nagrody dla uczniów za medale na WOM -ie

Anika Grużewska
Weronika Bliszczyk
Aleksandra Kuczmar
Anna Jurkiewicz
Zarina Gowin-Bączek
Zuzanna Kuczmar
Joanna Rąpała
Anna Czechmańska
Barbara Klepacka
Hanna Dusiewicz
Maja Nguyen
Małgorzata Rek
Zofia Szymańczyk
Magdalena Broniarek

 

 

Kategoria: Konkursy

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 280
ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa

SEKRETARIAT
Tel/Fax.:22 658 34 30
Email:

Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie
Skip to content