W dniu 23.09.2017 roku w naszej szkole odbyły się pierwsze warsztaty zorganizowane specjalnie dla Rodziców, pt. „Komunikacja w szkole – jak sobie radzić w trudnych sytuacjach”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 18 klas, a poprowadziła je Pani Katarzyna Reiter, certyfikowany coach i trener.

Pomysł zorganizowania takich warsztatów wynikał z faktu, iż Rada Rodziców we współpracy z Dyrekcją SP 280 i przedstawicielami Rady Pedagogicznej, zdiagnozowała potrzebę wzmocnienia komunikacji, jako jeden z podstawowych obszarów, który może wpłynąć na wspieranie rozwoju dziecka i wspólne bycie w szkole.

Uczestnicy warsztatów poznawali m.in. mechanizmy komunikacji, sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych, a poznane narzędzia testowali w ćwiczeniach opierających się na konkretnych przypadkach. Była to też doskonała okazja do wartościowych dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy Rodzicami.

Zaangażowanie i aktywny udział wszystkich Rodziców sprawiły, że spotkanie było bardzo efektywne i ciekawe. Sobotnie przedpołudnie spędzone na warsztatach uznaliśmy za dobrze zagospodarowany czas. Liczymy, że ta pierwsza grupa uczestników zapoczątkuje dobry proces wzmacniania komunikacji pomiędzy Gronem Pedagogicznym a Rodzicami i będą pełnili role ambasadorów tej inicjatywy.

W przypadku zainteresowania kolejnej grupy Rodziców takimi samymi warsztatach, z przyjemnością zorganizujemy je ponownie. Chęć uczestnictwa w kolejnej sesji, Rodzice mogą zgłaszać do Rady Rodziców za pośrednictwem swoich przedstawicieli w klasach.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Kategoria: Aktualności

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 280
ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa

SEKRETARIAT
Tel/Fax.:22 658 34 30
Email:

Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie
Skip to content