SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 280

              IM.TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W WARSZAWIE UL.GORLICKA 3

              telefon/fax. 658-34-30   e.mail: sekretariat@szkola280.pl;  www.szkola280.pl

 

Odpowiedzi na pytania zadane w związku z organizacją przetargu – dotyczy postępowania o nr BZP/1/2020:

 

  1. Jakie są wymiary hali sportowej ?.

Odp. Wymiary hali sportowej: ok. 44,90 m x  ok. 25,70 m

 

  1. Jaka jest ilość listew przyściennych oraz osobno – progowych w mb, przewidziana do demontażu ?.

Odp. Listwy przyścienne drewniane w ilości ok. 130 mb oraz 5 listew x ok. 2,2 mb – listwa progowa aluminiowa.

 

  1. Czy wykładzina leżąca obecnie na sali jest w całości przyklejona do podłoża ?.

Odp. Tak.

 

  1. Czy istnieje ryzyko uszkodzenia drewnianej posadzki w czasie demontażu wykładziny ?.

Odp. Ryzyko uszkodzenia posadzki w trakcie demontażu leży po stronie oferenta. Prace należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do realizacji tego typu prac.

 

  1. Czy zleceniodawca przewiduje dopłatę za ewentualna wymianę wierzchniej płyty na nową (jeżeli podczas demontażu nastąpi znaczne uszkodzenie starej płyty) ?.

Odp. Zleceniodawca nie przewiduje dopłaty za nieumiejętny demontaż, a co za tym idzie, uszkodzenie płyty wiórowej pod istniejącą nawierzchnią

 

  1. Czy istnieje możliwość przeprowadzenia próby usunięcia wykładziny ?.

Odp. Nie ma takiej możliwości, ze względu na regularne korzystanie z obiektu i odbywające się w nim zajęcia sportowe.

 

  1. Czy zamawiający w celu zachowania konkurencyjności dopuszcza wykładzinę gr. minimum 7 mm posiadającą, przynajmniej dwa certyfikaty federacji sportowych ?. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na jednego producenta wykładzin.

Odp. Nie. Zamawiający oczekuje nawierzchni z wykładziną zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia. Wg wiedzy Zamawiającego opis nie wskazuje jednego producenta. Przywołane certyfikaty gwarantują Zamawiającemu zachowanie standardów jakości oraz możliwość rozgrywania ewentualnych meczów wg wytycznych oraz pod auspicjami przywołanych federacji.

W związku z tym, ze jest to obiekt pełnowymiarowy dla Zamawiającego bardzo istotne jest stworzenie najwyższych standardów/parametrów do rozgrywek piłki ręcznej, która jest wiodącą dyscypliną w przywołanym obiekcie sportowym. Tym samym Zamawiający potwierdza konieczność dołączenia do oferty wszystkich dokumentów przywołanych w dokumentacji przetargowej.

 

  1. Zwracam się z uprzejma prośbą o uzupełnienie opisu przedmiotu:

Proszę o szczegółowe informacje odnośnie sprzętu sportowego, który ma zostać zdemontowany i ponownie zamontowany, tzn. rodzaj i ilość.

Proszę również o informację z warstwami wraz z grubością istniejącej podłogi sportowej, jak również informacje, które warstwy należy zdjąć i zutylizować. Jest to niezbędne do policzenia kosztów demontażu i utylizacji.

Odp. Należy przewidzieć montaż i demontaż drabinek (renowację drabinek Zamawiający przewiduje we własnym zakresie) – 16 drabinek podwójnych o szerokości 180 cm,  demontaż 4 pierścieni wraz z pokrywami do piłki siatkowej oraz montaż nowych w przywołanej ilości, demontaż 2 szt. pierścieni do tenisa, demontaż 20 szt. oraz montaż i 16 szt. talerzyków do mocowania bramek do piłki ręcznej.

Przedmiotem zamówienia jest zdjęcie oraz utylizacja wykładziny sportowej kauczukowej Mondo o grubości 6 mm.

 

Kategoria: Aktualności

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 280
ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa

SEKRETARIAT
Tel/Fax.:22 658 34 30
Email:

Biuletyn Informacji Publicznej
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewniania dostępności

Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie
Skip to content