Nauka zdalna – co warto wiedzieć

Ważne numery telefonów oraz strony internetowe:
– Pomoc telefoniczna i online – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, https://liblink.pl/wdGBvVnOWs
– Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100,https://liblink.pl/hOPa47lagg

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu
1.Wspierać dzieci w utrzymaniu szkolnego trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online).
2.W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy.
3.Zachęcać dzieci do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe).
4.Ograniczać czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie przez dzieci z różnych form rozrywki w czasie przerw w nauce (gry, You Tube, portale), nie obciążać dzieci w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą
1.Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.
2.Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.
3.Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.
1.Monitorować cel i czas korzystania przez dzieci z sieci internetowej.
2.Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.

Kategoria: Aktualności

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 280
ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa

SEKRETARIAT
Tel/Fax.:22 658 34 30
Email:

Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie
Skip to content