Zapisy do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 będą się odbywały się w dniach od 18 kwietnia 2019 r. od godz. 12:00 do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz.12.00 za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się na stronie:

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents//main_inactive.action

Po zarejestrowaniu kandydata w systemie rekrutacji rodzic/opiekun prawny kandydata otrzymuje informację o zakwalifikowaniu do Programu:

– na adres mailowy podany w zgłoszeniu;

– uzyskuje po zalogowaniu się  w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl w terminie od dnia 6 maja br. od godziny 16.00.

Warunkiem koniecznym przyjęcia zakwalifikowanego  uczestnika jest potwierdzenie woli udziału w Programie przez rodzica/opiekuna prawnego poprzez złożenie podpisanej karty kwalifikacyjnej oraz potwierdzenia dokonania opłaty za posiłki lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły w terminie od dnia 7 maja 2019 r. od godziny 8.00 do dnia 16 maja 2019 r. do godziny 16.00 w szkołach, do których uczestnik został zakwalifikowany.

Informacja o przyjęciu kandydata, po potwierdzeniu woli przez rodzica/opiekuna  zostanie opublikowana w systemie w dniu 20 maja 2019 r. o godz.16.00.

Będzie ona dostępna:

– po zalogowaniu się  w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl – dostęp natychmiastowy;

– przesłana mailem na adres podany w zgłoszeniu – zgodnie z  możliwościami systemu.

 

Harmonogram zapisów do Programu „Lato w Mieście” 2019 – rekrutacja podstawowa
Data   Etap zapisów/czynności kandydata
od do  
18 kwietnia

godzina 12.00

30 kwietnia

godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
6 maja

godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

6 maja

godzina 16.00

16 maja

godzina 10.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany

Dokonanie opłaty za żywienie

7 maja

godzina 8.00

16 maja

godzina 16.00

Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:

– karty kwalifikacyjnej

– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat

Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie

20 maja

 godzina 14.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.

Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

20 maja

godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i pełnego harmonogramu Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 znajdują się na stronie Biura Edukacji:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zasady-rekrutacji-harmonogramy-placowki-ogolnodostepne-0

 

Kategoria: Aktualności

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 280
ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa

SEKRETARIAT
Tel/Fax.:22 658 34 30
Email:

Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie