Szkolny projekt wychowawczy ,,Życzliwość, szacunek, tolerancja”

W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole realizowany był projekt wychowawczy ,,Życzliwość, szacunek, tolerancja”. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klas 1-6. W ramach realizacji szkolnego projektu zostało wykonanych wiele zadań mających na celu:

  • lepsze zrozumienia znaczenia pojęć związanych z szacunkiem, tolerancją, wielokulturowością,
  • kształtowanie prawidłowych postaw wobec niepełnosprawnych, chorych, potrzebujących pomocy, ludzi innej narodowości,
  • doskonalenie współpracy, współdziałania w zespole.

Uczniowie pod opieką wychowawców i nauczycieli przedmiotów wykonali ,,Klasowe drzewa tolerancji i życzliwości”, plakaty, prace plastyczne, słowniki zwrotów grzecznościowych w obcych językach, ,,Słowniki tolerancji i życzliwości”, fotogalerie. Pisali opowiadania, rymowanki i wiersze. Klasy 1-3 prezentowały na apelach scenki związane z szacunkiem, życzliwością, dobrym zachowaniem.

Kategoria: Aktualności

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 280
ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa

SEKRETARIAT
Tel/Fax.:22 658 34 30
Email:

Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie
Skip to content