Poznaj naszą klasę!

Nasza klasa składa się z 16 osób, w tym 8 chłopców i 8 dziewcząt, wychowawczynią jest p. Edyta Kucharska, a nauczycielem wspomagającym p. Sylwia Reszka. Uczniowie mają duże poczucie humoru i chętnie tropią wiedzę, poszerzając wiadomości o otaczającym świecie. Klasa tworzy bardzo zgrany zespół, gdy mamy jakieś problemy to próbujemy je razem rozwiązać.

Plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45   EW  EW Religia Zajęcia komputerowe
2. 8.50-9.35  EW Religia  EW  EW  EW
3. 9.50-10.35  EW  Język obcy nowożytny Wychowanie fizyczne  Język obcy nowożytny  EW
4. 10.45-11.30  EW Wychowanie fizyczne  EW  EW  EW
5. 11.40-12.25  Basen  EW  EW
6. 12.55-13.40  EW
7. 13.50-14.35