UWAGA!  

AKCJA ,, ZIMA W MIEŚCIE”

Opłaty za posiłki należy wnosić w następujących terminach:

02.01.18r. (wtorek)  – 15.00- 16.00

03.01.18r. (środa) – 7.30- 8.30

04.01.18r. (czwartek) – 15.00- 16.00

Opłaty przyjmowane są  w pokoju nr 107.

Regulamin wakacyjnej placówki edukacyjnej

„Zima w Mieście” 2018

 1. Wakacyjna placówka edukacyjna (WPE) funkcjonują od poniedziałku do piątku
  w godz. 7.30 – 16.30 .
 2. WPE pracują w modułach tygodniowych, zapisy uczestników dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni, od poniedziałku do piątku).
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki. Nieprzestrzeganie godzin odbioru może skutkować odmową przyjęcia dziecka do placówki.
 4. Warunki uczestniczenia ucznia w WPE:
  • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie,
  • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika,
  • uiszczenie opłaty za posiłki w wysokości 7 dziennie[1].
 5. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika, który nie może korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia posiłku przygotowanego w domu.
 6. Z opłat za posiłki zwolnione są uczniowie korzystający z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki najpóźniej do dnia.05.01.18r
 8. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (tel.22 658 34 30 ) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności kierownikowi WPE w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.
 9. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki dokonywany będzie po zakończeniu programu, do dnia 02.2018 r., na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których uczestnik był nieobecny.
 10. Wszystkie zajęcia prowadzone w WPE w ramach Programu są bezpłatne.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.
 12. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach.
 13. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu

 

 

Zima w Mieście 2018 ’’w Dzielnicy Ochota.

Zapisy do udziału w Warszawskim Programie  ,,Zima w Mieście 2018’’ ruszają w dniu:

27.11.2017 r. – poniedziałek – od 8.00

Przyjmowanie kart kwalifikacyjnych trwa do 8.12. 2017 r. lub do wyczerpania miejsc.

Po tym okresie następuje kwalifikacja uczestników do Programu na terenie placówek. W miarę wolnych miejsc będą możliwe zapisy do 26.01.2018 r (do końca trwania akcji).

Kartę kwalifikacyjną i dzielnicowa kartę uczestnika można pobrać ze strony urzędu oraz ze stron internetowych wszystkich szkół podstawowych w dzielnicy Ochota

Program zostanie uruchomiony w sześciu placówkach w dniach 15.01 – 26.01.2018 r.

 1. Feryjne Placówki Edukacyjne funkcjonują na terenie szkół podstawowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00 (lista placówek w załączniku).
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do punktu dziennego pobytu najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy punktu. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową przyjęcia dziecka do punktu dziennego pobytu.
 3. Warunki uczestniczenia ucznia w akcji:

– posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania (zameldowania) na terenie Warszawy. Legitymacje szkolne dzieci powinny zabierać ze sobą codziennie do placówki – dzieci korzystają z przejazdów komunikacją miejską bezpłatnie, ale w razie kontroli muszą posiadać przy sobie legitymacje.

– złożenie u kierownika akcji  prawidłowo wypełnionej karty karta kwalifikacyjnej (w załączniku).

– uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie za każdy zadeklarowany dzień pobytu.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci rodzice/opiekunowie prawni dobrowolnie składają dzielnicowa kartę uczestnika (w załączniku)
 2. Uczestnik programu otrzymuje dwa posiłki dziennie.
 3. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły – należy w tym wypadku złożyć u kierownika akcji zaświadczenie o zwolnieniu z opłat podpisane przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w ciągu roku szkolnego.

Wszelkich informacji udzielają kierownicy FPE w placówkach szkolnych oraz koordynator dzielnicowy Zbigniew Najbauer tel. (22) 822 28 61, e-mail: znajbauer@um.warszawa.pl.

Lp. Nazwa placówki Adres i telefon Kierownik FPE Termin funkcjonowania Godziny pracy

(od poniedziałku do piątku)

Adres mailowy
1 Szkoła Podstawowa Nr 23 02-067 Warszawa

ul. Wawelska 48
(22) 825-09-38

 

Krystyna Cieślik 15-26.01.2018 r. 7.00 – 17.00 sekretariat@sp23.warszawa.pl
2 Szkoła Podstawowa Nr 61 02-340 Warszawa

ul. Białobrzeska 27
(22) 822-27-36

 

Gerard Cieślak 15-26.01.2018 r. 7.00 – 17.00 sekretariat@szkola61.pl

 

3 Szkoła Podstawowa Nr 97 02-302 Warszawa

ul. Spiska 1

 

(22) 822-09-20

 

Małgorzata Warakomska

 

15-26.01.2018 r. 7.00 – 17.00 sp97@sp97.waw.pl

 

4 Szkoła Podstawowa Nr 152 02-398 Warszawa

ul. Powstańców Wielkopolskich 4

 

(22) 822-66-08

 

Katarzyna Paciorek

 

15-26.01.2018 r. 7.00 – 17.00 sp152@dabrowska.waw.pl 
5 Szkoła Podstawowa nr 264 02-104 Warszawa

ul. Skorochód-Majewskiego 17

 

(22) 823-24-38

 

Małgorzata Reis

 

15-26.01.2018 r. 7.00 – 17.00 sp264@edu.um.warszawa.pl
6 Szkoła Podstawowa Nr 280 02-130 Warszawa

ul. Gorlicka 3

 

(22) 658-34-30/822 36 89

 

Longina Brodowska

 

15-26.01.2018 r. 7.00 – 17.00 sekretariat@szkola280.pl

 

Dzielnica Ochota m.st. Warszawy

……………………………………………..

pieczątka szkoły

(Feryjnej Placówki Edukacyjnej)

 

Karta uczestnika Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” – do pobraniaDzielnicowa karta uczestnika Zima w Miescie 2018 (3)

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU karta_kwalifikacyjna – pobierz

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Aktualności

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 280
ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa

SEKRETARIAT
Tel/Fax.:22 658 34 30
Email:

Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie