Koła zainteresowań


KOŁA ZAINTERESOWAŃ W ŚWIETLICY

2017/2018

 

Koło czytelniczo – plastyczne – p. Stryjewska (CZWARTEK 12.30-13.30 kl. 1) <sala przy hali>

Koło origami – p. Pryszczepko (CZWARTEK 11.30-12.30 kl. 2-3) <sala gier>

Koło teatralne – p. Sobczuk (ŚRODA 12.30-13.30 kl. 1) <sala zabaw>

Koło zabaw ruchowych – p. Gołaszewska (CZWARTEK 8.50-9.30 kl. 1) <hala>

Koło promocji zdrowia – p. Gębal (CZWARTEK 13.30-14.30 kl. 3 / kl. 1 na zmianę co 2 tydzień) <sala 106> / <korytarz parter>

Koło przyrodnicze – p. Zawitkowski (CZWARTEK 14.00-15.00 kl. 4-6) <sala 211>

Zabawy logopedyczne – p. Kania (WTOREK 15.15-16.00 kl 1-2) <sala 104>

Mały Czytelnik – p. Stanik-Jeryga (WTOREK 11.30-12.30 kl. 1) <sala zabaw>

Mały Podróżnik – p. Zadrąg (PONIEDZIAŁEK 11.30-2.30 kl. 2-3) <sala zabaw>

Mały Artysta – p. Netzel (WTOREK 12.30-13.30 kl. 1-2) <sala zabaw>

Mały Sportowiec – p. Zięba (ŚRODA 11.30-12.30 kl. 2) <korytarz parter>

Klub mediacji rówieśniczych – p. Gołaszewska (ŚRODA  15.00-16.00 kl. 4-6) <sala 106 lub 105>

„Spójrz inaczej” – grupa dyskusyjna – p. Gołaszewska (WTOREK 14.30-15.30 kl. 4-6) <sala 105>

  • Uczeń zapisuje się na zajęcia, zgłaszając chęć uczestnictwa nauczycielowi prowadzącemu.
  • Rezygnacja z zajęć odbywa się poprzez pisemną informację od rodzica.
  • Jeżeli w danym dniu zajęcia się nie odbyły, spowodowane jest to nieobecnością nauczyciela w pracy bądź oddelegowaniem go do innych czynności, np. do opieki nad grupą.