Stołówka


OPŁATA ZA OBIADY M- C CZERWIEC 2018

PRZYJMOWANE SĄ DO 29.05 2018

Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona kuchnia nie wyda posiłku.

Koszt obiadów m-c 06.2018. 14 x 5,00 = 70,00

  SZANOWNI RODZICE

           Wpłaty dokonujemy na konto:

     80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

 Szkoła Podstawowa z Oddz.Int.Nr280 w Warszawie.

Wpłata musi zawierać:

Imię i nazwisko dziecka, aktualną klasę i miesiąc, za który dokonana jest wpłata.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać e -mail na adres: obiady@szkola280.pl

Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły. Należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach, dlatego wpłaty należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły zakładka stołówka.

                                                                          

 

            REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1.Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie i pracownicy szkoły.

2.Zapisu na obiady dokonują rodzice wypełniając druk deklaracji( do pobrania na stronie szkoły zakładka stołówka)

3.Opłaty za obiady  przyjmowane są w okresach miesięcznych z  góry do 29 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc abonamentu (np.za   listopad do 29 października).

  1. Wyjątek stanowi wrzesień i styczeń za który opłaty przyjmowane są w pierwsze trzy dni robocze  miesiąca.

5.Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Citi Bank Handlowy

80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280

02-130 Warszawa ul. Gorlicka 3

6.W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia , aktualną klasę kwotę oraz miesiąc i rok za który wnosimy opłatę.

7.Potwierdzenie należy dostarczyć do sekretariatu lub e- mail na adres: obiady @szkola280.pl.

8.Karty  obiadowe będą do odbioru  w stołówce po zaksięgowaniu wpłaty począwszy od dwóch ostatnich dni roboczych danego miesiąca.

9.Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły.

10.Należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach ,dlatego wpłat należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

11.W przypadku braku  potwierdzenia opłaty obiadów w wyznaczonym terminie ,uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów w danym miesiącu.

12,Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy.

13.Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na stronie szkoły do 15 każdego miesiąca oraz  tablicy ogłoszeń.

14..Obiady wydawane są  na podstawie bloczków obiadowych (klasy IV-VII)

15.Uczniowie ,którzy zgubili bloczki obiadowe jedzą obiad 13.45 15.Dzieci spożywają obiady na jednej przerwie obiadowej.

16.Obiady nie są wydawane na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.

17.Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłki(rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu.

18.Za szkody spowodowane w stołówce przez dziecko odpowiadają rodzice.

19.Podstawą odliczenia odwołanego obiadu jest zgłoszenie nieobecności dziecka pod numer telefonu 22 658 34 30 do godz,9.00.W przypadku braku takiej informacji jakiekolwiek odliczenia nie będą możliwe .Zgłoszenie nieobecności u wychowawcy klasy nie jest równoznaczne z odwołaniem obiadu.

20.Odwołania grupowe należy zgłosić z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

21.Zwroty za odwołane obiady odbierane są WYŁĄCZNIE W GOTÓWCE po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem. Prosimy nie pomniejszać przelewów.

22.Przestrzeganie powyższych procedur pozwoli na sprawne zorganizowanie pracy stołówki.

23.Rezygnację z obiadów na następny miesiąc należy zgłaszać do końca miesiąca w sekretariacie lub na stołówce.

24.W wyjątkowych sytuacjach ,w porozumieniu ze szkołą (uzasadnienie na piśmie) , istnieje możliwość wniesienia

opłaty w późniejszym terminie.

25.Wszystkich zmian w regulaminie dokonuje Dyrektor szkoły.

26.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01września 2017r.


JADŁOSPIS OD 11.06.- 21.06.2018r.

                  

11.06. Poniedziałek 12.06.Wtorek

 

13.06. Środa 14.06. Czwartek 15.06. Piątek
Zupa grochowa 300ml. Makaron z pesto bazyliowym 200g.

Kompot 200ml.

Owoc

 

Zupa pieczarkowa 250ml.

Kotlet schabowy 100g.

Ziemniaki150g.

Mizeria 100g.

Kompot 200ml.

 

Zupa ogórkowa 250ml

Pierogi z mięsem 220g.

Surówka z pomidorów 100g.

Kompot 200ml

 

Zupa botwinkowa 250g

Gulasz myśliwski 130g.

Kasza jęczmienna 150g.

Sałata z sosem winegrett

Kompot 200ml.

 

 

 

Zupa jarzynowa 250g.

Naleśniki z serem 200g.

Polewa jogurtowo-owocowa

Woda 1 szt.

.

18.06.Poniedziałek 19.06.Wtorek 20.06.Środa 21.06.Czwartek 22.06. Piątek
Zupa koperkowa 250ml.

Kurczak z warzywami 150g.

Ryż 150g.

Kompot  200ml.

Owoc

Zupa pomidorowa 250ml

Polędwiczki pieczone 100g.

Ziemniaki 150g.

Surówka z warzyw mieszanych 100g.

Kompot  200ml.

Krupnik 300g.

Ryba smażona 100g.

Ziemniaki 150g.

Surówka z kapusty 100g.

Kompot 200ml.

 

Zupa fasolowa 300ml.

Makaron 150g.

Polewa serowo-truskawkowa 150g.

Napój owocowy 200ml