Stołówka


OPŁATA ZA OBIADY M- C KWIECIEŃ 2018

PRZYJMOWANE SĄ DO 27.03 2018

Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona kuchnia nie wyda posiłku.

Koszt obiadów m-c 04.2018. 17 x 5,00 = 85,00

  SZANOWNI RODZICE

           Wpłaty dokonujemy na konto:

     80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

 Szkoła Podstawowa z Oddz.Int.Nr280 w Warszawie.

Wpłata musi zawierać:

Imię i nazwisko dziecka, aktualną klasę i miesiąc, za który dokonana jest wpłata.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać e -mail na adres: obiady@szkola280.pl

Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły. Należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach, dlatego wpłaty należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły zakładka stołówka.

                                                                          

 

            REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1.Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie i pracownicy szkoły.

2.Zapisu na obiady dokonują rodzice wypełniając druk deklaracji( do pobrania na stronie szkoły zakładka stołówka)

3.Opłaty za obiady  przyjmowane są w okresach miesięcznych z  góry do 29 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc abonamentu (np.za   listopad do 29 października).

  1. Wyjątek stanowi wrzesień i styczeń za który opłaty przyjmowane są w pierwsze trzy dni robocze  miesiąca.

5.Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Citi Bank Handlowy

80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280

02-130 Warszawa ul. Gorlicka 3

6.W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia , aktualną klasę kwotę oraz miesiąc i rok za który wnosimy opłatę.

7.Potwierdzenie należy dostarczyć do sekretariatu lub e- mail na adres: obiady @szkola280.pl.

8.Karty  obiadowe będą do odbioru  w stołówce po zaksięgowaniu wpłaty począwszy od dwóch ostatnich dni roboczych danego miesiąca.

9.Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły.

10.Należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach ,dlatego wpłat należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

11.W przypadku braku  potwierdzenia opłaty obiadów w wyznaczonym terminie ,uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów w danym miesiącu.

12,Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy.

13.Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na stronie szkoły do 15 każdego miesiąca oraz  tablicy ogłoszeń.

14..Obiady wydawane są  na podstawie bloczków obiadowych (klasy IV-VII)

15.Uczniowie ,którzy zgubili bloczki obiadowe jedzą obiad 13.45 15.Dzieci spożywają obiady na jednej przerwie obiadowej.

16.Obiady nie są wydawane na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.

17.Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłki(rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu.

18.Za szkody spowodowane w stołówce przez dziecko odpowiadają rodzice.

19.Podstawą odliczenia odwołanego obiadu jest zgłoszenie nieobecności dziecka pod numer telefonu 22 658 34 30 do godz,9.00.W przypadku braku takiej informacji jakiekolwiek odliczenia nie będą możliwe .Zgłoszenie nieobecności u wychowawcy klasy nie jest równoznaczne z odwołaniem obiadu.

20.Odwołania grupowe należy zgłosić z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

21.Zwroty za odwołane obiady odbierane są WYŁĄCZNIE W GOTÓWCE po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem. Prosimy nie pomniejszać przelewów.

22.Przestrzeganie powyższych procedur pozwoli na sprawne zorganizowanie pracy stołówki.

23.Rezygnację z obiadów na następny miesiąc należy zgłaszać do końca miesiąca w sekretariacie lub na stołówce.

24.W wyjątkowych sytuacjach ,w porozumieniu ze szkołą (uzasadnienie na piśmie) , istnieje możliwość wniesienia

opłaty w późniejszym terminie.

25.Wszystkich zmian w regulaminie dokonuje Dyrektor szkoły.

26.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01września 2017r.


JADŁOSPIS OD 12.03.- 24.03.2018r.

                  

       

12.03.Poniedziałek    13.03.Wtorek

 

14.03. Środa 15.03. Czwartek 16.03. Piątek
Zupa ogórkowa 300ml

Kurczak z  serem mascarpone i pomidorami 150g.

Ryż 150g

Surówka z sałaty 100g.

Kompot 200ml.

Zupa jarzynowa  300ml.

Kartacze z okrasą 220g.

Surówka z warzyw mieszanych 100g.

Kompot  200ml.

 

Barszcz czerwony 300ml.

Ryba smażona 100g.

Ziemniaki 150g.

Surówka z kapusty kiszonej 100g.

Kompot 200 ml.

Zupa pomidorowa  300ml

Kurczak pieczony 150g

Ziemniaki 150g.

Buraczki zasmażane 100g.

Kompot 200ml.

Owoc

 

Kapuśniak 300ml.

Kluski leniwe 250g.

Kompot 200ml..

Owoc

 

20.03. Poniedziałek 21.03. Wtorek 22.03.Środa 23.03.Czwartek 24.03. Piątek
Krupnik  300ml.

Schab pieczony 80g.

Ziemniaki 150g

Surówka pekińskiej 100g.

Napój owocowy 200ml

Barszcz biały  300ml.

Kotlet pożarski 100g.

Ziemniaki 150g.

Marchewka z groszkiem 100g.

Kompot 200ml.

 

 

 

 

Zupa brokułowa 300ml.

Kebab  150g.

Sałata z rzodkiewką

80g.

Kompot 200ml.

 

 

Zupa fasolowa 300g.

Gulasz rozbójnika 150g

Ziemniaki 150g.

Surówka z kapusty  100g.

Kompot 200 ml.

Zupa szczawiowa z jajkiem 300ml.

Ryż 150g.

Jabłko prażone

Polewa jogurtowa

Soczek owocowy 1 szt.