Stołówka


 

OPŁATA ZA OBIADY M- C LISTOPAD  2017

PRZYJMOWANE SĄ DO 29.10.2017 R.

Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona kuchnia nie wyda posiłku.

Koszt obiadów m-c 11.2017. 19 x 5,00 = 95,00

  SZANOWNI RODZICE

Wpłaty dokonujemy na konto:

     80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

 Szkoła Podstawowa z Oddz.Int.Nr280 w Warszawie.

Wpłata musi zawierać:

Imię i nazwisko dziecka, aktualną klasę i miesiąc, za który dokonana jest wpłata.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać e -mail na adres: obiady@szkola280.pl

Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły. Należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach, dlatego wpłaty należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły zakładka stołówka.

                                                                          

 

            REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1.Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie i pracownicy szkoły.

2.Zapisy na obiady dokonują rodzice wypełniając druk deklaracji( do pobrania na stronie szkoły zakładka stołówka)

3.Opłaty za obiady  przyjmowane są w okresach miesięcznych z  góry do 29 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc abonamentu (np.za   listopad do 29 października).

  1. Wyjątek stanowi wrzesień i styczeń za który opłaty przyjmowane są w pierwsze trzy dni robocze  miesiąca.

5.Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Citi Bank Handlowy

80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280

02-130 Warszawa ul. Gorlicka 3

6.W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia , aktualną klasę kwotę oraz miesiąc i rok za który wnosimy opłatę.

  1. Potwierdzenie należy dostarczyć do sekretariatu lub e- mail na adres: obiady @szkola280.pl.

8.Karty  obiadowe będą do odbioru  w stołówce po zaksięgowaniu wpłaty począwszy od dwóch ostatnich dni roboczych danego miesiąca.

9.Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły.

10.Należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach ,dlatego wpłat należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

11.W przypadku braku  potwierdzenia opłaty obiadów w wyznaczonym terminie ,uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów w danym miesiącu.

12,Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy.

13.Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na stronie szkoły do 15 każdego miesiąca oraz  tablicy ogłoszeń.

13.Obiady wydawane są  na podstawie bloczków obiadowych (klasy IV-VII)

  1. Uczniowie ,którzy zgubili bloczki obiadowe jedzą obiad 13.45 15.Dzieci spożywają obiady na jednej przerwie obiadowej.

16.Obiady nie są wydawane na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.

17.Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłki(rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu.

  1. Za szkody spowodowane w stołówce przez dziecko odpowiadają rodzice.

19.Podstawą odliczenia odwołanego obiadu jest zgłoszenie nieobecności dziecka pod numer telefonu 22 658 34 30 do godz,9.00.W przypadku braku takiej informacji jakiekolwiek odliczenia nie będą możliwe .Zgłoszenie nieobecności u wychowawcy klasy nie jest równoznaczne z odwołaniem obiadu.

20.Odwołania grupowe należy zgłosić z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

21.Zwroty za odwołane obiady odbierane są WYŁĄCZNIE W GOTÓWCE po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem. Prosimy nie pomniejszać przelewów.

22.Przestrzeganie powyższych procedur pozwoli na sprawne zorganizowanie pracy stołówki.

23.Rezygnację z obiadów na następny miesiąc należy zgłaszać do końca miesiąca w sekretariacie lub na stołówce.

24.W wyjątkowych sytuacjach ,w porozumieniu ze szkołą (uzasadnienie na piśmie) , istnieje możliwość wniesienia

opłaty w późniejszym terminie.

25.Wszystkie zmiany w regulaminie dokonuje Dyrektor szkoły.

26.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01września 2017r.


JADŁOSPIS OD 16.10.- 27.10.2017r.

 

 

16.10.Poniedziałek    17.10.Wtorek

 

18.10.  Środa 19.10. Czwartek 20.10. Piątek
Zupa ogórkowa 250ml.

Makaron

Sos mięsno-warzywny

Kompot

Owoc

Zupa pomidorowa

Pieczeń w/p w sosie własnym

Ziemniaki 150g.

Surówka z rzodkiewki

Herbata owocowa

 

Zupa brokułowa

Pierogi pieczone z rybą

Surówka marchwi i pora

Sos tzazik

Kompot 200ml.

 

 

Barszcz biały

Gulasz cielęcy z pieczarkami

Kasza jęczmienna

Surówka z kapusty

Kompot

 

Kapuśniak 250ml.

Naleśniki z serem 200g.

Polewa owocową 80g.

Sok z  marchwi i jabłka

 

23.10.Poniedziałek 24.10. Wtorek 25.10.Środa 26.10.Czwartek 27.10. Piątek
Zupa jarzynowa

Makaron z sosem ala carbonara

Kompot

Owoc

 

 

Krupnik

Kotlet pożarski

Ziemniaki

Bukiet warzyw

Napój owocowy

Owoc

 

Zupa dyniowa z ryżem

Ryba pieczona 100g.

Ziemniaki 150g.

Surówka z kapusty kiszonej 100g.

Kompot

 

 

Zupa z soczewicy

Bef-strogonow

Kasza burgur

Surówka z ogórków

Napój owocowy

 

 

Zupa szczawiowa z jajkiem

Pierogi z serem

Polewa jogurtowo-owocowa

Kompot