Stołówka


OPŁATA ZA OBIADY M- C GRUDZIEŃ  2017

PRZYJMOWANE SĄ DO  29.11. 2017

Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona kuchnia nie wyda posiłku.

Koszt obiadów m-c 12.2017. 16 x 5,00 = 80,00

  SZANOWNI RODZICE

           Wpłaty dokonujemy na konto:

     80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

 Szkoła Podstawowa z Oddz.Int.Nr280 w Warszawie.

Wpłata musi zawierać:

Imię i nazwisko dziecka, aktualną klasę i miesiąc, za który dokonana jest wpłata.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać e -mail na adres: obiady@szkola280.pl

Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły. Należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach, dlatego wpłaty należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły zakładka stołówka.

                                                                          

 

            REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1.Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie i pracownicy szkoły.

2.Zapisu na obiady dokonują rodzice wypełniając druk deklaracji( do pobrania na stronie szkoły zakładka stołówka)

3.Opłaty za obiady  przyjmowane są w okresach miesięcznych z  góry do 29 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc abonamentu (np.za   listopad do 29 października).

  1. Wyjątek stanowi wrzesień i styczeń za który opłaty przyjmowane są w pierwsze trzy dni robocze  miesiąca.

5.Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Citi Bank Handlowy

80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280

02-130 Warszawa ul. Gorlicka 3

6.W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia , aktualną klasę kwotę oraz miesiąc i rok za który wnosimy opłatę.

7.Potwierdzenie należy dostarczyć do sekretariatu lub e- mail na adres: obiady @szkola280.pl.

8.Karty  obiadowe będą do odbioru  w stołówce po zaksięgowaniu wpłaty począwszy od dwóch ostatnich dni roboczych danego miesiąca.

9.Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły.

10.Należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach ,dlatego wpłat należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

11.W przypadku braku  potwierdzenia opłaty obiadów w wyznaczonym terminie ,uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów w danym miesiącu.

12,Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy.

13.Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na stronie szkoły do 15 każdego miesiąca oraz  tablicy ogłoszeń.

14..Obiady wydawane są  na podstawie bloczków obiadowych (klasy IV-VII)

15.Uczniowie ,którzy zgubili bloczki obiadowe jedzą obiad 13.45 15.Dzieci spożywają obiady na jednej przerwie obiadowej.

16.Obiady nie są wydawane na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.

17.Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłki(rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu.

18.Za szkody spowodowane w stołówce przez dziecko odpowiadają rodzice.

19.Podstawą odliczenia odwołanego obiadu jest zgłoszenie nieobecności dziecka pod numer telefonu 22 658 34 30 do godz,9.00.W przypadku braku takiej informacji jakiekolwiek odliczenia nie będą możliwe .Zgłoszenie nieobecności u wychowawcy klasy nie jest równoznaczne z odwołaniem obiadu.

20.Odwołania grupowe należy zgłosić z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

21.Zwroty za odwołane obiady odbierane są WYŁĄCZNIE W GOTÓWCE po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem. Prosimy nie pomniejszać przelewów.

22.Przestrzeganie powyższych procedur pozwoli na sprawne zorganizowanie pracy stołówki.

23.Rezygnację z obiadów na następny miesiąc należy zgłaszać do końca miesiąca w sekretariacie lub na stołówce.

24.W wyjątkowych sytuacjach ,w porozumieniu ze szkołą (uzasadnienie na piśmie) , istnieje możliwość wniesienia

opłaty w późniejszym terminie.

25.Wszystkich zmian w regulaminie dokonuje Dyrektor szkoły.

26.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01września 2017r.


JADŁOSPIS OD 11.12.- 22.12.2017r.

 


11.12.Poniedziałek    12.12.Wtorek

 

13.12. Środa 14.12. Czwartek 15.12. Piątek
Zupa pomidorowa

Potrawka z kurczaka

Ziemniaki

Sałata z sosem winegrett

Kompot

 

 

Kapuśniak

Kotlet w/p panierowany

Ziemniaki

Marchewka gotowana

Kompot

Owoc

 

 

Zupa z fasolką szparagową

Kartacze z okrasą

Surówka z kapusty kiszonej

Kompot

 

Barszcz biały

Klopsiki pieczone z sosem

Ziemniaki

Buraczki zasmażane

Napój owocowy

Owoc

Zupa fasolowa

Pierogi z serem

Polewa jogurtowa

Kompot

Owoc

 

 

 

18.12. Poniedziałek 19.12. Wtorek 20.12.Środa 21.12.Czwartek 22.12. Piątek
Barszcz czerwony

Pieczeń w/p

Ziemniaki

Surówka z warzyw mieszanych

Kompot

 

 

Zupa kalafiorowa

Bef-strogonow

Kasza bulgur

Surówka z ogórków

Kompot

 

Zupa ogórkowa

Kebab

Surówka z kapusty  białej

Sok owocowy

 

Krupnik

Ryba smażona

Ziemniaki

Surówka z marchwi i chrzanu

Kompot

 

 

Zupa grochowa

Makaron z polewą serowo-truskawkową

Woda