Stołówka


ROK SZKOLNY 2018/19

KARTA ZGŁOSZENIA

 

OPŁATA ZA OBIADY  M- C wrzesień  2018 R.

PRZYJMOWANE SĄ DO  06.09. 2018

Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona kuchnia nie wyda posiłku.

Koszt obiadów:

Zupa                       05 – 07.09.2018.   3 x 2,00 =   6,00

Obiady pełne           10 – 28.09.2018.  15 x 5,50 = 82,50

Razem:                   88,50

Obiady personel       10 – 28.09.2018.  15x 6,50 =  97,50

SZANOWNI RODZIC

Wpłaty dokonujemy na konto :                  

     80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

Szkoła Podstawowa z Oddz.Int.Nr280 w Warszawie.

Wpłata musi zawierać:

Imię i nazwisko dziecka ,aktualną klasę i miesiąc, za który dokonana jest wpłata.

Potwierdzenie wpłaty po terminie(po 27 danego miesiąca)należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać e -mail na adres:obiady@szkola280.pl

Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły. Należy pamiętać ,że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach ,dlatego wpłaty należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły zakładka stołówka.

        

REGULAMIN KORZYSTANIA  ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

 1. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Zapisy na obiady dokonują rodzice wypełniając druk deklaracji( do

pobrania na stronie szkoły zakładka stołówka)

 1. Opłaty za obiady przyjmowane są w okresach miesięcznych

z góry

do 27 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc abonamentu

(np.za   listopad do 27 października).

 1. Wyjątek stanowi wrzesień i styczeń, za który opłaty przyjmowane

są w pierwsze trzy dni robocze miesiąca.

5.W związku z zamknięciem roku finansowego w miesiącu grudniu

nie dokonujemy opłat za obiady STYCZNIOWE w grudniu.

Należności styczniowe wpłacamy  od 01.01.-04.01.2019r.

6.Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Citi Bank Handlowy

80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280

02-130 Warszawa ul. Gorlicka 3

 1. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia,

aktualną klasę, kwotę oraz miesiąc i rok, za który wnosimy opłatę.

 1. Potwierdzenie zapłaty po terminie ( po 27 danego miesiąca) należy

dostarczyć do sekretariatu lub e- mail na  adres:

obiady@szkola280.pl.

9.Cena jednego obiadu wynosi   5,50 zł

Cena jednego obiadu dla pracowników wynosi   6,50 zł

Można wykupić same zupy cena wynosi 2,00zł

 1. Karty obiadowe będą do odbioru w stołówce po zaksięgowaniu

wpłaty .

 1. Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto

szkoły.

 1. Należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują

operacji na kontach, dlatego wpłat należy dokonywać z

odpowiednim wyprzedzeniem.

 

 

 1. W przypadku braku opłaty obiadów w wyznaczonym

terminie, uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów w danym  miesiącu. (uczniowie klas I—III, których rodzice nie uiszczą opłaty w terminie przez pierwsze 2 dni otrzymają zupę)

14.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy.

15.Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do

wiadomości na stronie szkoły oraz tablicy ogłoszeń

do 20 każdego miesiąca .

 1. Obiady wydawane są na podstawie bloczków obiadowych

(klasy IV-VIII)

 1. Uczniowie, którzy zgubili bloczki obiadowe jedzą obiad 13.45
 2. Dzieci spożywają obiady na jednej przerwie obiadowej.
 3. Obiady nie są wydawane na wynos. Decyzja ta podyktowana jest

względami sanitarnymi.

 1. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać

wyłącznie osoby spożywające posiłki(rodzice oraz inne osoby

proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).

 1. Za szkody spowodowane w stołówce przez dziecko odpowiadają

rodzice.

 1. Podstawą odliczenia odwołanego obiadu jest zgłoszenie

nieobecności dziecka pod numer telefonu 22 658 34 30 do

godz,9.00.W przypadku braku takiej informacji jakiekolwiek

odliczenia nie będą możliwe. Zgłoszenie nieobecności u

wychowawcy klasy nie jest równoznaczne z odwołaniem obiadu.

 1. Odwołania grupowe należy zgłosić z 4 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Zwroty za odwołane obiady odbierane są

WYŁĄCZNIE W GOTÓWCE po zakończonym miesiącu potwierdzają własnoręcznym podpisem.

     Prosimy nie pomniejszać przelewów.

 1. Zwroty wypłacane są w okresach :

wrzesień-grudzień do 29.12.(zamknięcie roku finansowego)

styczeń – lipiec 10.07. (zamknięcie roku szkolnego)

26.Nie odebrane zwroty w wymienionych terminach zasilą

konto obiadowe.

27.W przypadku rezygnacji ucznia z obiadów w kolejnym miesiąc, rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca w sekretariacie lub na stołówce.

28.W wyjątkowych sytuacjach, w porozumieniu ze szkołą

(uzasadnienie na piśmie), istnieje możliwość wniesienia opłaty w późniejszym terminie.

29.Przestrzeganie powyższych procedur pozwoli na sprawne zorganizowanie pracy stołówki.

30.Wszystkie zmiany w regulaminie dokonuje Dyrektor szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01września 2018r.

 

                JADŁOSPIS OD 17.09-28.09.2018 r.

 

 

17.09.Poniedziałek    18.09.Wtorek

 

19.09.  Środa 20.09. Czwartek 21.09. Piątek
Zupa brokułowa

Potrawka chińska 150g.

Ryż 150g.

Kompot 200ml.

Owoc

 

Kapuśniak 300ml.

Pierogi z mięsem 220g.

Surówka z warzyw mieszanych 100g.

Kompot 200ml.

Zupa zacierkowa 300ml

Ryba smażona 100g

Ziemniaki 150g

Surówka z  kapusty kiszonej 100g.

Kompot 200ml

 

Zupa pomidorowa 300ml.

Kurczak pieczony 100g

Ziemniaki 150g.

Buraczki zasmażane 100g.

Kompot 200ml.

Owoc

Zupa grochowa 300g.

Makaron 150g.

Polewa serowo-truskawkowa

Woda 1 szt.

 

24.09.Poniedziałek 25.09. Wtorek 26.09.Środa 27.09.Czwartek 28.09. Piątek
Krupnik 300ml.

Indyk pieczony 100g

Sos koperkowy 80ml

Ziemniaki 150

Surówka z kapusty pekińskiej 100g.

Kompot 200ml.

 

 

Barszcz biały 300ml.

Leczo z kurczakiem 150g.

Ryż brązowy 150g.

Kompot

Owoc

Zupa dyniowa  300ml.

Kotlet schabowy 100g.

Ziemniaki 150g.

Bukiet warzyw 100g.

Kompot 200g.

Owoc

 Zupa koperkowa300ml

Bef-strogonow

Kasza jęczmienna 150g.

Surówka z ogórków

Napój owocowy

 

Zupa szczawiowa z jajkiem

Knedle ze śliwkami

Polewa jogurtowa

Woda 1 szt.