Projekty


3.06.2017 r. odbył się Dzień Twórczości Dziecka.

 

Był to projekt szkolny, którego partnerem stał się Dom Kultury „RAKOWIEC”. Gospodarzem zamieszania była klasa 2d wraz z rodzicami i wychowawczynią – Kingą Boruń. Przygotowania trwały 8 miesięcy. W ramach projektu odbyły się dwa wydarzenia w Domu Kultury:

1.Spektakl „niespodzianka” dla dzieci przygotowany przez rodziców w oparciu o warsztaty teatralne prowadzone przez wychowawczynię – Kingę Boruń. Rodzice spotykali się z panią Kingą raz w tygodniu w tajemnicy przed dziećmi i pracowali nad scenariuszem sztuki Marty Guśniowskiej „Wąż”, scenografią i strojami do spektaklu. Nauczycielka również wzięła udział w przedstawieniu.

  1. „Mam smykałkę” – warsztaty twórcze prowadzone samodzielnie przez dzieci z tej samej klasy. Najpierw wybierali dziedziny, w których czują się specjalistami, a następnie ćwiczyli w klasie kompetencje liderskie i zasady pracy z innymi. Zrobiły także próbki swoich warsztatów w klasie, ćwicząc swoje mocne strony oraz zasady współpracy. Dzieci podzieliły się w zespoły i w ramach Dnia Twórczości Dziecka poprowadziły następujące warsztaty: PLASTIC JURASSIC, MINI MASTERCHEF, MALOWANIE BAJEK, TANIEC BELGIJSKI, EKSPERYMENTY. Wraz z wychowawczynią promowały wydarzenie oraz robiły listy chętnych uczniów. Rodzice na każdym etapie projektu angażowali się w przygotowania oraz pomoc w kontaktach z instytucjami kultury. Szkolna Rada Rodziców wyraziła swoje poparcie oraz podziw dla pomysłu, a także wsparła finansowo projekt.

 

 

CELE:

– rozwijanie w dzieciach potencjałów liderskich

– uwrażliwienie na odmienność talentów i predyspozycji każdego ucznia i uczennicy

– zaangażowanie rodziców w edukację swoich dzieci oraz życie szkoły

– wdrażanie rodziców i dzieci do uczestnictwa w życiu kulturalnym dzielnicy

– promowanie partnerskiej pracy projektowej wśród nauczycieli, uczniów i rodziców

 

 

 

Wydarzenie spotkało się z dużą aprobatą rodziców oraz dzieci. Ewaluacja pokazała, że dzieci są dumne z rodziców, a spektakl bardzo się podobał. Dużym osiągnięciem jest relacja partnerska w klasie. Rodzice chętnie ze sobą współpracują, mają zaufanie do nauczycielki i dużą potrzebę dalszej integracji, co przekłada się na atmosferę w klasie i daje przykład innym nauczycielom i rodzicom. Uczniowie natomiast rozwinęli kompetencje przywódcze, które są pomocne w codziennej pracy szkolnej. Dzieci bardziej niepewne i nieśmiałe zyskały pomoc rówieśników we wspólnym przygotowaniu oraz prowadzeniu warsztatów. Wszyscy uczniowie czuli się partnerami w działaniu, począwszy od wybierania nazw dla warsztatów, promowania wydarzenia, przygotowywania materiałów oraz ćwiczenia na sobie kompetencji liderskich.