Poradnia psychologiczna


Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,publicznoprawny specjalistycznych (Dz.U.2013 r. poz.199) Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna OPTA realizuje proponowane działania.

Szczegółowe informacje na temat spotkań znajdą Państwo w załącznikach.

thumbnail of Grupa dla dzieci 10-12 lat bedących w sytuacji okołorozwodowej rodziców

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni pod numerem: 22 826 39 16 lub 506 399 683

thumbnail of Depresja Swiatowy Dzień Zdrowia BJ (3)

 

 

TPD OCHOTA

Szanowni Państwo

Zapraszamy na  dyżury psychologa dla rodziców i opiekunów z terenu Ochoty w marcu i kwietniu.  Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z porad i konsultacji psychologicznych w sprawach wychowawczych, rodzinnych i osobistych, na terenie świetlicy TPD Ochota, dwa razy w miesiącu.

Oczywiście konsultacje z psychologiem są bezpłatne.

Kłopoty z dzieckiem? Trudności w związku? Problem  w rodzinie?  Złe samopoczucie psychiczne?

 

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji psychologa         dla rodziców

w sprawach wychowawczych, rodzinnych i osobistych

 

Terminy najbliższych dyżurów

Środy 15 i 29 marca oraz 12 i 26 kwietnia

od g. 17.00 do 19.00

w świetlicy TPD Ochota, ul Częstochowska 11/15 wejście od Placu Baśniowego

zapisy 22 822 97 83

Poradnia psychologiczna numer 9 w Warszawie

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie dzielnicy Ochota. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.

Więcej informacji na http://poradnia9.waw.pl/

 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (0-III).

Oferujemy:

  • Wsparcie i pomoc psychologiczną
  • Praktyczne informacje na temat orzeczeń i praw przysługujących dziecku z orzeczeniem
  • Możliwość dzielenia się obawami, radościami i doświadczeniami
  • Pogłębienie wiedzy o wychowaniu dziecka o szczególnych potrzebach (np. stawianie granic, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka, dbanie o własną kondycję emocjonalną i dobre samopoczucie)
  • Spędzanie czasu w życzliwej atmosferze

Spotkania będą się odbywały na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 przy ulicy Radomskiej 13/21, w co drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.00-19.00.

Zajęcia prowadzić będą psychologowie: Beata Blicharska i Renata Głowińska.

Zapisy telefoniczne lub osobiście w Poradni.
Telefon: 22 822 28 87