Podręczniki 2017/2018


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  NA  ROK  SZKOLNY 2017/18

 

WAŻNA INFORMACJA !

Ustawa o systemie oświaty przewiduje bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w klasach I-VII.  Zaopatrzenie dzieci w podręczniki i ćwiczenia będzie zadaniem szkoły.

Rodzice kupują we własnym zakresie tylko:

  • podręczniki  z ćwiczeniami  do religii dla uczniów klas I-VII,
  • języka niemieckiego dla uczniów klas V i VI.

RELIGIA

KLASA I     „W imię ojca i Syna i Ducha Świętego” + ćwiczenia, Ks. P. Tomasik, Wyd. katechetyczne, AZ-11-01/10WA-1/12

KLASA II    „ A oto jestem z wami + Karty ćwiczeń, Ks. R.R.Szewczyk, A.Frączak, D.Kwiatkowska, J.Mikiel

Wyd. Katechetyczne, AZ-12-01/10-Wa-2/2013

KLASA III    „Kto spożywa moje ciało, ma życie”+ karty pracy, Ks. P. Tomasik, Wyd. katechetyczne, AZ-13-01/10-WA-2/2014

KLASA  IV  „Jestem   chrześcijaninem”,  Ks.  Mariusz Czyżewski,  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,  AZ-21-01/10-WA-3/13

KLASA V  „Wierzę w Boga  Podręcznik dla kl. V”, Jan Szpet, Wyd. Św. Wojciecha, AZ-22-01/10-PO-1/12 plus karty pracy

KLASA VI  „Wierzę w Kościół”, J. Szpet, Wyd. św. Wojciecha, AZ-23-01/10-PO-2/13 plus karty pracy

KLASA VII  „Twoje Słowo światłem na mojej drodze”, Ks. Piotr Tomasik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, AZ-31-01/10-WA-1/12

 

JĘZYK NIEMIECKI

KLASA V   Wir smart 2, Podręcznik do jęz. niemieckiego dla kl. V, Giorgio Motta, Zeszyt ćwiczeń rozszerzony, LektorKlett , 736/2/2016

KLASA VI  Mach Mit 3, Podręcznik do jęz. niemieckiego dla kl. VI, Zeszyt ćwiczeń, J.Sobańska –Jędrych, H. Wachowska, PWN, 375/3/2014