Kadra pedagogiczna


KADRA PEDAGOGICZNA 2016/2017


DYREKCJA

DYREKTOR SZKOŁY –  P. AGNIESZKA LIS

WICEDYREKTOR SZKOŁY – P. DOROTA SZECÓWKA

GRONO PEDAGOGICZNE

KATECHECI:

 • P. KRYSTYNA POLAK
 • P. EWA POPIŃSKA
 • KS. VITALIY KASHCHUK

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

 • 1 A – P. JOANNA PAROL
 • 1 B – P. BEATA BURAKOWSKA
 • 1 C – P. EDYTA KUCHARSKA
 • 1 D – P.MAŁGORZATA RZESZOTEK
 • 2 A  – P. EMILIA DRUCIS
 • 2 B – P. PAULINA FABISIAK
 • 2 C – P. JANINA SOROCZYŃSKA
 • 2 D –  P. KINGA BORUŃ
 • 3 A –  P. BEATA SKOLAS
 • 3 B – P. DIANNA FEŁENCZAK
 • 3 C – P. BEATA ŁOSIOWSKA
 • 3 D – P. IWONA PUCHA

JĘZYK POLSKI – P. ANNA KARCZEWSKA, P. KATARZYNA MICHALIK, P. ALEKSANDRA MROCZKOWSKA

JĘZYK ANGIELSKI – P. KAMILA KRAWCZAK,  P. KAMILIA KRZYŻANOWSKA, P. ANNA STASZAŁEK

JĘZYK NIEMIECKI  – P.MARIUSZ ZWOLIŃSKI

HISTORIA –  P. MONIKA MAJEWSKA

MATEMATYKA  – P.DIANA PLEŚNIAK, P.KATARZYNA ŚLUSARCZYK

PRZYRODA –  P.BOŻENA KUCHARCZYK, P.ELŻBIETA KIETLIŃSKA

INFORMATYKA  – P.ELŻBIETA KIETLIŃSKA

MUZYKA, TECHNIKA – P.IWONA GOŁĘBIEWSKA

PLASTYKA  – P.PAWEŁ STARCZEWSKI

WYCHOWANIE FIZYCZNE – P. ALICJA SALAMOŃSKA, P. ROBERT BLISZCZYK

ETYKA – P.KATARZYNA MICHALIK, P. ALEKSANDRA MROCZKOWSKA

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY:

P.RENATA OLTON, P.MARZENA PŁAZA, P. EWA JÓZEFOWICZ, P. JOANNA CZYPEK-KOBIELSKA, P.KAROLINA PUK, P. MONIKA ŚWIDWIŃSKA


 

PEDAGOG SZKOLNY – P.LONGINA BRODOWSKA

PSYCHOLOG SZKOLNY – P. IWONA JANKIEWICZ

TERAPIA PEDAGOGICZNA – P.GRAŻYNA RZECZYCKA, P.LONGINA BRODOWSKA

LOGOPEDIA  – P.MONIKA KANIA

REWALIDACJA INDYWIDUALNA – P. KRZYSZTOF BARWIŃSKI


 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

KIEROWNIK ŚWIETLICY – P. IRMINA GOŁASZEWSKA

 1. P. MARIOLA WOJCIECHOWSKA (1A)
 2. P. BARBARA STRYJEWSKA (1B)
 3. P. ANETA NETZEL (1C)
 4. P. SYLWIA PRYSZCZEPKO (1D)
 5. P. ANETA STANIK-JERYGA (2A)
 6. P. JOLANTA WŁOSTOWSKA (2B)
 7. P. JOANNA SITEK (2C)
 8. P. EWA PAPIERNIK (2D)
 9. P. URSZULA GOŁASZEWSKA (3A)
 10. P. MONIKA KANIA I P. KINGA BORUŃ (3B)
 11. P. AGNIESZKA SINIARSKA (3C)
 12. P. DAGMARA PIETRZAK-ŁAWNICKA (3D)
 13. P. EMILIA DRUCIS (4-6)
 14. P. MONIKA MAJEWSKA (4-6)

 

BIBLIOTEKA:  P. EWA JANUSZ, P.PAWEŁ STARCZEWSKI